องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินงานกองการศึกษาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ผลการดำเนินงานมาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษา [ 3 มิ.ย. 2567 ]0
2 รายงานการบันทึกและประเมินตนเอง NCCS 2566_ศพด.อบต.โนนตาเถร [ 31 พ.ค. 2567 ]1
3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา2566 ภาค2_ศพด.อบต.โนนตาเถร [ 31 พ.ค. 2567 ]0
4 รายงานการบันทึกและประเมินตนเอง NCCS  2566_ศพด.บ้านโคกหนองแวง [ 29 เม.ย. 2567 ]0
5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา2566 ภาค2_ศพด.บ้านโคกหนองแวง [ 18 ก.พ. 2567 ]1
6 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา2566 ภาค1_ศพด.อบต.บ้านโคกหนองแวง [ 10 พ.ย. 2566 ]0
7 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา2565 ภาค2_ศพด.บ้านโคกหนองแวง [ 30 พ.ค. 2566 ]30
8 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา2565 ภาค2_ศพด.อบต.โนนตาเถร [ 30 พ.ค. 2566 ]34
9 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 2565_ศพด.อบต.โนนตาเถร [ 10 พ.ค. 2566 ]35
10 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 2565_ศพด.บ้านโคกหนองแวง [ 10 พ.ค. 2566 ]27
11 รายงานการบันทึกและประเมินตนเอง NCCS 2565_ศพด.บ้านโคกหนองแวง [ 3 พ.ค. 2566 ]38
12 รายงานการบันทึกและประเมินตนเอง NCCS 2565_ศพด.อบต.โนนตาเถร [ 3 พ.ค. 2566 ]41
13 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา2565 ภาค1_ศพด.อบต.โนนตาเถร [ 2 พ.ย. 2565 ]32
14 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา2565 ภาค1_ศพด.บ้านโคกหนองแวง [ 2 พ.ย. 2565 ]29
15 รายงานผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาฯ ศพด.บ้านโคกหนองแวง 2565-2569 [ 8 ก.ย. 2565 ]34
16 รายงานผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาฯ ศพด.อบต.โนนตาเถร 2565-2569 [ 8 ก.ย. 2565 ]32
17 รายงานการบันทึกและประเมินตนเอง NCCS 2564_ศพด.อบต.บ้านโคกหนองแวง [ 13 มิ.ย. 2565 ]36
18 รายงานการบันทึกและประเมินตนเอง NCCS 2564_ศพด.อบต.โนนตาเถร [ 13 มิ.ย. 2565 ]37
19 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 2564_ศพด.บ้านโคกหนองแวง [ 20 พ.ค. 2565 ]36
20 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 2564_ศพด.อบต.โนนตาเถร [ 20 พ.ค. 2565 ]34
 
หน้า 1|2