องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
รายงานการประเมินตนเองงานกองการศึกษาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการบันทึกและประเมินตนเอง NCCS 2565_ศพด.บ้านโคกหนองแวง [ 3 พ.ค. 2566 ]2
2 รายงานการบันทึกและประเมินตนเอง NCCS 2565_ศพด.อบต.โนนตาเถร [ 3 พ.ค. 2566 ]3
3 รายงานผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาฯ ศพด.บ้านโคกหนองแวง 2565-2569 [ 8 ก.ย. 2565 ]3
4 รายงานผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาฯ ศพด.อบต.โนนตาเถร 2565-2569 [ 8 ก.ย. 2565 ]2
5 รายงานการบันทึกและประเมินตนเอง NCCS 2564_ศพด.อบต.บ้านโคกหนองแวง [ 13 มิ.ย. 2565 ]3
6 รายงานการบันทึกและประเมินตนเอง NCCS 2564_ศพด.อบต.โนนตาเถร [ 13 มิ.ย. 2565 ]3
7 รายงานการประเมินสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564_ศพด.บ้านโคกหนองแวง [ 20 พ.ค. 2565 ]1
8 รายงานการประเมินสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564_ศพด.อบต.โนนตาเถร [ 20 พ.ค. 2565 ]2
9 รายงานการประเมินรายบุุคคล ปีการศึกษา 2564_ศพด.อบต.โนนตาเถร [ 10 พ.ค. 2565 ]1