องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 287 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์รายงานสถิติผู้มารับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครึ่งปีแรก [ 24 เม.ย. 2566 ]8
2 รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน [ 24 เม.ย. 2566 ]6
3 รายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 20 เม.ย. 2566 ]12
4 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร [ 20 เม.ย. 2566 ]4
5 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครึ่งปีแรก [ 10 เม.ย. 2566 ]7
6 รายงานผลการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 4 เม.ย. 2566 ]7
7 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน [ 31 มี.ค. 2566 ]11
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]10
9 รายงานผลการดำเ้นินกิจกรรม ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 14 ก.พ. 2566 ]20
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ ((No Gift Policy) [ 1 ก.พ. 2566 ]20
11 คู่มือปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 31 ม.ค. 2566 ]20
12 รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ประจำปี 2565 [ 31 ม.ค. 2566 ]10
13 ข่าวประชาสัมพันธ์ งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร กรมควบคุมโรคแนะ "กินสุก ร้อน สะอาด" ป้องกันโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ [ 30 ม.ค. 2566 ]10
14 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน [ 26 ม.ค. 2566 ]13
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [ 26 ม.ค. 2566 ]6
16 แบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy ปีงบงประมาณ 2566 [ 25 ม.ค. 2566 ]9
17 แจ้งผลการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ.2565 (ผ้าไหมหางกระรอก โคราช) [ 23 ม.ค. 2566 ]7
18 แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 19 ม.ค. 2566 ]14
19 ประชาสัมพันธ์ แนวทางและวิธีการยื่นขอความเห็นระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาฯ พ.ศ. 2565 [ 15 ธ.ค. 2565 ]9
20 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 4 พ.ย. 2565 ]31
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15