องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 271 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ ((No Gift Policy) [ 1 ก.พ. 2566 ]0
2 ข่าวประชาสัมพันธ์ งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร กรมควบคุมโรคแนะ "กินสุก ร้อน สะอาด" ป้องกันโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ [ 30 ม.ค. 2566 ]2
3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน [ 26 ม.ค. 2566 ]1
4 ประชาสัมพันธ์ แนวทางและวิธีการยื่นขอความเห็นระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาฯ พ.ศ. 2565 [ 15 ธ.ค. 2565 ]2
5 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 4 พ.ย. 2565 ]22
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570) [ 9 ก.ย. 2565 ]40
7 ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับความโปร่งใสของ อบต.โนนตาเถร ประจำปีงบประมาณ (2566 - 2570) [ 9 ก.ย. 2565 ]7
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง ปิดสถานที่ป้องกันและควบคุมโรค ศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด 19 [ 9 มิ.ย. 2565 ]61
9 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง ปิดสถานที่ป้องกันและควบคุมโรค ศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด - 19 [ 9 มิ.ย. 2565 ]63
10 อบต.โนนตาเถร ร่วมรณรงค์ต่อต้านไม่เรียกรับผลประโยชน์อื่นใด สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจที่เป็นธรรม [ 22 เม.ย. 2565 ]85
11 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครึ่งปีแรก [ 18 เม.ย. 2565 ]84
12 สถิติการให้บริการของ อบต.โนนตาเถร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครึ่งปีแรก [ 18 เม.ย. 2565 ]83
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 17 ม.ค. 2565 ]127
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) [ 22 พ.ย. 2564 ]86
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ปี 2565 [ 19 พ.ย. 2564 ]84
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถรเรื่องแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 4 พ.ย. 2564 ]123
17 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภา อบต/นายก อบต. แล้วไปกากบาทในวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย. 2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]103
18 เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]124
19 ส่งสำเนาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 22 ก.ย. 2564 ]65
20 การพิจารณาอนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 9 ก.ย. 2564 ]64
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14