องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 340 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลโนนตาเถร [ 10 มิ.ย. 2567 ]2
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่ง คนงาน [ 22 เม.ย. 2567 ]5
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ [ 22 เม.ย. 2567 ]4
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร [ 18 เม.ย. 2567 ]10
5 คู่มือการปฏิบัติงาน การรับสมัครเด็กปฐมวันของศพด. สังกัด อบต.โนนตาเถร [ 5 เม.ย. 2567 ]10
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 18 มี.ค. 2567 ]13
7 เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ประจำปีการศึกษา 2567 [ 23 ก.พ. 2567 ]9
8 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (ประเด็นสินบน) ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 22 ก.พ. 2567 ]9
9 สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 25 ม.ค. 2567 ]156
10 แบบรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 22 ม.ค. 2567 ]13
11 การดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 22 ม.ค. 2567 ]12
12 แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ [ 25 ธ.ค. 2566 ]3
13 ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและกำนัล (No Gift Policy) (อังกฤษ) [ 25 ธ.ค. 2566 ]4
14 ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและกำนัล (No Gift Policy) (ไทย) [ 25 ธ.ค. 2566 ]3
15 สถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 25 ธ.ค. 2566 ]11
16 ประชาสัมพันธ์นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 10 ธ.ค. 2566 ]2
17 รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 12 เดือน) [ 30 พ.ย. 2566 ]7
18 ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 27 พ.ย. 2566 ]1
19 รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริต และประพฤติมิชอบ 2566 [ 20 พ.ย. 2566 ]10
20 รายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 12 เดือน) [ 20 ต.ค. 2566 ]6
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17