องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


แจ้งผลการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ.2565 (ผ้าไหมหางกระรอก โคราช)

    รายละเอียดข่าว

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ดำเนินการประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2565 จำนวน 14 รายการ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 และผ้าไหมหางกระรอกโคราช ได้ขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประเภทรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ด้านงานช่างฝีมือดั้งเดิม  ทั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร จึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบและร่วมเป็นส่วนหนึงในความภูมิใจของคนโคราช    เอกสารประกอบ

แจ้งผลการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ.2565 (ผ้าไหมหางกระรอก โคราช)
 
ประกาศขึ้นบัญชีภูมิปัญญาวัฒนธรรม 2565
    วันที่ลงข่าว
: 23 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : แอดมิน