องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
ที่ทำการ อบต.

แผนที่ อบต.โนนตาเถร
 
 
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร
ตำบลโนนตาเถร  อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 30360
 โทรศัพท์ 044-977234 โทรสาร 044-977235
                                                         
 
E- mail:saraban_06302403@dla.go.th
Web Site :www.nontathen.go.th
Facebook : อบต.โนนตาเถร