องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


รายงานผลการดำเ้นินกิจกรรม ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ประจำปีงบประมาณ 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลการดำเ้นินกิจกรรม ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ประจำปีงบประมาณ 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ก.พ. 2566
    ผู้ลงข่าว : แอดมิน