องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร

    รายละเอียดข่าว

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร 
 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตตำบลโนนตาเถร จากการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่  มีทั้งหมด 5 ด้าน ดังนี้

1.ภูมิปัญญาด้านการเกษตรกรรม

2.ภูมิปัญญาด้านการแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตร

3.ภูมิปัญญาด้านหัตกรรม

4.ภูมิปัญญาด้านการสาธารณสุข

5.ภูมิปัญญาด้านพิธีกรรมต่าง ๆ    เอกสารประกอบ

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : แอดมิน