องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินงานกองการศึกษาฯ


รายงานผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาฯ ศพด.อบต.โนนตาเถร 2565-2569

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาฯ ศพด.อบต.โนนตาเถร 2565-2569    เอกสารประกอบ

รายงานผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาฯ ศพด.อบต.โนนตาเถร 2565-2569
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : แอดมิน