องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินงานกองการศึกษาฯ


รายงานการบันทึกและประเมินตนเอง NCCS 2565_ศพด.อบต.โนนตาเถร

    รายละเอียดข่าว

รายงานการบันทึกและประเมินตนเอง NCCS  2565_ศพด.อบต.โนนตาเถร    เอกสารประกอบ

รายงานการบันทึกและประเมินตนเอง NCCS 2565_ศพด.อบต.โนนตาเถร
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 พ.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : แอดมิน