องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 310 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 [ 15 ก.พ. 2562 ]84
162 นัดประชุมสภา สมัยที่1 ประจำปี2562 ครั้งที่1 [ 8 ก.พ. 2562 ]84
163 เรียกประชุมสภาสมัยที่1 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 26 ม.ค. 2562 ]89
164 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 1 เดือน ตุลาคม 2561-ธันวาคม 2561 [ 9 ม.ค. 2562 ]89
165 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2562 [ 9 ม.ค. 2562 ]87
166 ประชาสัมพันธ์เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2561 - ธันวาคม 2561) [ 9 ม.ค. 2562 ]83
167 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 28 ธ.ค. 2561 ]84
168 รายงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 [ 26 ธ.ค. 2561 ]84
169 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ประจำปี 2561 ครั้งที่ 4/2561 [ 7 ธ.ค. 2561 ]80
170 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ปีงบประมาณ 2561 [ 2 พ.ย. 2561 ]139
171 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง รายงานการประเมินผลความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 31 ต.ค. 2561 ]78
172 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาศ (ไตรมาศที่ ๔ เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๑) [ 30 ต.ค. 2561 ]78
173 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีรถเกี่ยวข้าวประจำปี 2561 [ 29 ต.ค. 2561 ]151
174 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีรถเกี่ยวข้าวประจำปี 2561 [ 29 ต.ค. 2561 ]99
175 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง รายรับ-จ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 [ 16 ต.ค. 2561 ]80
176 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 [ 16 ต.ค. 2561 ]84
177 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 3 [ 12 ต.ค. 2561 ]79
178 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561) [ 11 ต.ค. 2561 ]77
179 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ปีงบประมาณ 2561 (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561) [ 11 ต.ค. 2561 ]133
180 ประชาสัมพันธ์สรุปการใช้จ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2561 [ 8 ต.ค. 2561 ]78
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13|14|15|16