องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 340 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง กำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของ ข้าราชการ และพนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]97
162 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของ ข้าราชการ และพนักงาน มาตราการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]154
163 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ/พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]95
164 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (ฉบับที่ 1-7) [ 1 ต.ค. 2562 ]130
165 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง มอบอำนาจของนายกอบต.ให้ปลัดอบต.ปฏิบัติราชการแทน [ 27 ก.ย. 2562 ]102
166 การมอบอำนาจขออนุญาตใช้น้ำประปา [ 27 ก.ย. 2562 ]96
167 การมอบอำนาจขออนุญาตใช้น้ำประปา [ 27 ก.ย. 2562 ]93
168 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 26 ก.ย. 2562 ]92
169 นัดประชุมสภา สมัยที่4 ประจำปี2562 ครั้งที่1 [ 26 ก.ย. 2562 ]98
170 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง ให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 [ 11 ก.ย. 2562 ]94
171 กองคลัง อบต.โนนตาเถรขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการการสื่อสารใหม่สำหรับการจองคิวจดทะเบียนพาณิชย์ออนไลน์ [ 10 ก.ย. 2562 ]92
172 นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่4 พ.ศ.2562 ครั้งที่1 [ 26 ส.ค. 2562 ]101
173 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 เดือนตุลาคม 2561 - มิถุนายน 2562 [ 14 ส.ค. 2562 ]98
174 นัดประชุมสภา สมัยที่3 ประจำปี2562 ครั้งที่2 [ 13 ส.ค. 2562 ]101
175 นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 พ.ศ.2562 ครั้งที่2 [ 13 ส.ค. 2562 ]98
176 นัดประชุมสภา สมัยที่3 ประจำปี2562 ครั้งที่1 [ 2 ส.ค. 2562 ]104
177 นัดประชุมสภา สมัยที่3 ประจำปี2562 ครั้งที่1 [ 2 ส.ค. 2562 ]101
178 เรียกประชุมสมัยที่3 พ.ศ.2562 [ 26 ก.ค. 2562 ]95
179 ประชาสัมพันธ์เรื่อง โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ [ 2 ก.ค. 2562 ]99
180 ประชาสัมพันธ์เรื่อง การคัดแยกขยะ [ 2 ก.ค. 2562 ]99
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13|14|15|16|17