องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 340 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 รายงานสถิติผู้มารับบริการงานจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2563 [ 13 เม.ย. 2563 ]167
142 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]96
143 กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 [ 17 ก.พ. 2563 ]155
144 ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาฯสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 7 ก.พ. 2563 ]141
145 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 [ 7 ก.พ. 2563 ]108
146 ประกาศสภาฯ เรื่อง เรียกประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 [ 28 ม.ค. 2563 ]87
147 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักเพื่อผันน้ำ จากสระป่าช้าบ้านโกรก มายังสระบ้านโกรก (ที่ตั้งระบบประปาหมู่บ้าน) บ้านโกรก หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ม.ค. 2563 ]90
148 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 7 ม.ค. 2563 ]92
149 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 30 ธ.ค. 2562 ]94
150 แบบประเมินความพึงพอใจ การให้บริการงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 27 ธ.ค. 2562 ]91
151 เรียกประชุมสมัยที่4 พ.ศ.2562 [ 25 พ.ย. 2562 ]164
152 รายงานการดำเนินตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 16 ต.ค. 2562 ]92
153 ประชาสัมพันธ์การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2562 [ 11 ต.ค. 2562 ]153
154 งบแสดงฐานะการเงิน ณ 30 กันยายน 2562 [ 10 ต.ค. 2562 ]159
155 รายงานรับ-จ่ายเงินประจำปี 2562 [ 10 ต.ค. 2562 ]142
156 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2562) [ 10 ต.ค. 2562 ]168
157 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง รายงานการประเมินผลความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 10 ต.ค. 2562 ]88
158 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 9 ต.ค. 2562 ]98
159 ประชาสัมพันธ์การใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น [ 9 ต.ค. 2562 ]95
160 ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร [ 1 ต.ค. 2562 ]98
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14|15|16|17