องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 310 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 กองคลัง อบต.โนนตาเถรขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการการสื่อสารใหม่สำหรับการจองคิวจดทะเบียนพาณิชย์ออนไลน์ [ 10 ก.ย. 2562 ]80
142 นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่4 พ.ศ.2562 ครั้งที่1 [ 26 ส.ค. 2562 ]85
143 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 เดือนตุลาคม 2561 - มิถุนายน 2562 [ 14 ส.ค. 2562 ]85
144 นัดประชุมสภา สมัยที่3 ประจำปี2562 ครั้งที่2 [ 13 ส.ค. 2562 ]88
145 นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 พ.ศ.2562 ครั้งที่2 [ 13 ส.ค. 2562 ]85
146 นัดประชุมสภา สมัยที่3 ประจำปี2562 ครั้งที่1 [ 2 ส.ค. 2562 ]89
147 นัดประชุมสภา สมัยที่3 ประจำปี2562 ครั้งที่1 [ 2 ส.ค. 2562 ]90
148 เรียกประชุมสมัยที่3 พ.ศ.2562 [ 26 ก.ค. 2562 ]82
149 ประชาสัมพันธ์เรื่อง โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ [ 2 ก.ค. 2562 ]85
150 ประชาสัมพันธ์เรื่อง การคัดแยกขยะ [ 2 ก.ค. 2562 ]87
151 รายงานสถิติผู้มารับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักปลัด งานสวัสดิการ [ 28 มิ.ย. 2562 ]84
152 ให้บริการจองคิวออนไลน์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร [ 27 มิ.ย. 2562 ]86
153 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 [ 14 มิ.ย. 2562 ]141
154 รายงานการติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสู่การปฏิบัติ [ 12 มิ.ย. 2562 ]84
155 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2562 - มีนาคม 2562 [ 10 เม.ย. 2562 ]86
156 นัดประชุมสภา สมัยที่2 ประจำปี2562 ครั้งที่1 [ 5 เม.ย. 2562 ]149
157 นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2 พ.ศ.2562 ครั้งที่1 [ 5 เม.ย. 2562 ]87
158 รายงานสถิติผู้มารับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกองช่าง [ 4 เม.ย. 2562 ]91
159 รายงานสถิติผู้มารับบริการงานจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2562 [ 29 มี.ค. 2562 ]90
160 เรียกประชุมสภาสมัยที่2 ประจำปี พ.ศ2562 [ 28 มี.ค. 2562 ]86
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14|15|16