องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 340 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 สถิติการให้บริการของ อบต.โนนตาเถร ครึ่งปีแรก [ 1 พ.ค. 2564 ]99
102 คู่มือและขั้นตอนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและเด็กแรกเกิด สำหรับเจ้าหน้าที่ [ 30 เม.ย. 2564 ]171
103 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 [ 9 เม.ย. 2564 ]73
104 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 [ 9 เม.ย. 2564 ]76
105 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]71
106 นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 [ 5 เม.ย. 2564 ]76
107 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 2 เม.ย. 2564 ]97
108 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 [ 2 เม.ย. 2564 ]71
109 ประกาศกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการและพนักงานจ้าง [ 1 เม.ย. 2564 ]96
110 เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 [ 26 มี.ค. 2564 ]68
111 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 [ 26 มี.ค. 2564 ]76
112 เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 [ 27 ก.พ. 2564 ]67
113 นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 [ 1 ก.พ. 2564 ]74
114 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 [ 1 ก.พ. 2564 ]70
115 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว การยื่นแบบและการชำระภาษีป้าย ประจำปี 2564 [ 25 ม.ค. 2564 ]101
116 ประชาสัมพันธ์ภาษีป้ายใหม่ เริ่มใช้ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 137 ตอนที่ 98 ก ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2536 [ 25 ม.ค. 2564 ]105
117 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2564 [ 22 ม.ค. 2564 ]94
118 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 1 ม.ค. 2564 ]71
119 ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาฯสมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 4 ธ.ค. 2563 ]95
120 รายชื่อผู้สอบผ่านพนักงานจ้าง [ 27 พ.ย. 2563 ]152
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17