องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 310 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาฯสมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]83
102 รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 10 ก.ค. 2563 ]82
103 พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ 2561 [ 23 มิ.ย. 2563 ]88
104 ช่องทางการตอบแบบวัดการรรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) [ 18 มิ.ย. 2563 ]85
105 รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ ที่1 ปี 2563 [ 8 พ.ค. 2563 ]93
106 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 8 พ.ค. 2563 ]82
107 ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาฯสมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]129
108 นัดประชุมสภาฯ สมัยที่2 ประจำปี2563 ครั้งที่1 [ 1 พ.ค. 2563 ]133
109 กองคลัง อบต.โนนตาเถรขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการการสื่อสารใหม่สำหรับการจองคิวจดทะเบียนพาณิชย์ออนไลน์ [ 21 เม.ย. 2563 ]120
110 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ปีงบประมาณ 2563 (รอบเดือนเมษายน 2563) [ 16 เม.ย. 2563 ]127
111 รายงานสถิติผู้มารับบริการงานจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2563 [ 13 เม.ย. 2563 ]143
112 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]86
113 กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 [ 17 ก.พ. 2563 ]143
114 ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาฯสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 7 ก.พ. 2563 ]131
115 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 [ 7 ก.พ. 2563 ]98
116 ประกาศสภาฯ เรื่อง เรียกประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 [ 28 ม.ค. 2563 ]76
117 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักเพื่อผันน้ำ จากสระป่าช้าบ้านโกรก มายังสระบ้านโกรก (ที่ตั้งระบบประปาหมู่บ้าน) บ้านโกรก หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ม.ค. 2563 ]80
118 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 7 ม.ค. 2563 ]80
119 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 30 ธ.ค. 2562 ]84
120 แบบประเมินความพึงพอใจ การให้บริการงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 27 ธ.ค. 2562 ]82
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16