องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 310 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับประฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2565 [ 10 พ.ค. 2565 ]6
42 ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาฯสมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 9 พ.ค. 2565 ]7
43 ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 27 เม.ย. 2565 ]6
44 อบต.โนนตาเถร ร่วมรณรงค์ต่อต้านไม่เรียกรับผลประโยชน์อื่นใด สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจที่เป็นธรรม [ 22 เม.ย. 2565 ]103
45 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครึ่งปีแรก [ 18 เม.ย. 2565 ]97
46 สถิติการให้บริการของ อบต.โนนตาเถร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครึ่งปีแรก [ 18 เม.ย. 2565 ]95
47 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 17 ม.ค. 2565 ]156
48 ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 6 ม.ค. 2565 ]6
49 ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาฯสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 6 ม.ค. 2565 ]7
50 ประชาสัมพันธ์กำหนดสมัยประชุมสภาฯ ประจำปี พ.ศ.2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]7
51 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) [ 22 พ.ย. 2564 ]97
52 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ปี 2565 [ 19 พ.ย. 2564 ]97
53 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถรเรื่องแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 4 พ.ย. 2564 ]143
54 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภา อบต/นายก อบต. แล้วไปกากบาทในวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย. 2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]117
55 เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]144
56 ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 [ 28 ก.ย. 2564 ]22
57 ส่งสำเนาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 22 ก.ย. 2564 ]83
58 การพิจารณาอนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 9 ก.ย. 2564 ]76
59 ส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 เพื่อนำเสนอนายอำเภอโนนแดง พิจารณาอนุมัติ [ 26 ส.ค. 2564 ]79
60 นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่2 [ 11 ส.ค. 2564 ]75
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16