องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 340 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ประจำปี 2565 [ 31 ม.ค. 2566 ]49
42 ข่าวประชาสัมพันธ์ งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร กรมควบคุมโรคแนะ "กินสุก ร้อน สะอาด" ป้องกันโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ [ 30 ม.ค. 2566 ]45
43 ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภาฯ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 [ 28 ม.ค. 2566 ]6
44 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 12 เดือน) และ (รอบ 6 เดือน) [ 26 ม.ค. 2566 ]28
45 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน [ 26 ม.ค. 2566 ]59
46 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [ 26 ม.ค. 2566 ]42
47 แบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy ปีงบงประมาณ 2566 [ 25 ม.ค. 2566 ]41
48 แจ้งผลการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ.2565 (ผ้าไหมหางกระรอก โคราช) [ 23 ม.ค. 2566 ]40
49 แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 19 ม.ค. 2566 ]41
50 ประชาสัมพันธ์ แนวทางและวิธีการยื่นขอความเห็นระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาฯ พ.ศ. 2565 [ 15 ธ.ค. 2565 ]36
51 ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาฯสมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 10 พ.ย. 2565 ]17
52 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 4 พ.ย. 2565 ]62
53 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติการศึกษา ของ ศพด. 2565 ภาคเรียนที่ 1 [ 2 พ.ย. 2565 ]19
54 ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 27 ต.ค. 2565 ]18
55 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร [ 21 ต.ค. 2565 ]35
56 ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยงเชิงเกษตรตำบลโนนตาเถร [ 21 ต.ค. 2565 ]22
57 ขอประชาสัมพันธ์สถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 20 ต.ค. 2565 ]21
58 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตามกิจกรรมยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ประจำปี 2565 [ 7 ต.ค. 2565 ]25
59 ลานกีฬาและสนามกีฬาเพื่อประชาชนในเขต อบต.โนนตาเถร [ 3 ต.ค. 2565 ]38
60 รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร [ 30 ก.ย. 2565 ]22
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17