องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 340 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
261 ประกาศแผนติดตามและประเมินผล อบต.โนนตาเถร ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 19 เม.ย. 2560 ]101
262 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 6 เม.ย. 2560 ]157
263 ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 28 ต.ค. 2559 ]105
264 กำหนดการออกประชาคมแผนสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) [ 15 ต.ค. 2559 ]94
265 ประชาสัมพันธ์คำสั่งมอบอำนาจของนายก อบต.ให้ปลัด อบต.ปฏิบัติราชการแทน ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 7 ต.ค. 2559 ]165
266 ประชาสัมพันธ์ประกาศให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 6 ต.ค. 2559 ]146
267 ประชาสัมพันธ์ประกาศให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 6 ต.ค. 2559 ]99
268 ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 5 ต.ค. 2559 ]97
269 ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 5 ต.ค. 2559 ]98
270 ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 5 ต.ค. 2559 ]102
271 ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 5 ต.ค. 2559 ]102
272 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) [ 19 พ.ค. 2559 ]153
273 ประกาศประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำประชาคมแผนพัฒนาตำบลและแผนชุมชนแบบบูรณาการ ประจำปี(พ.ศ.2560-2562) [ 1 มี.ค. 2559 ]96
274 แจ้งประชาสัมพันธ์จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนมีนาคม 2559 [ 26 ก.พ. 2559 ]101
275 กำหนดการประชาคมแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) [ 25 ก.พ. 2559 ]147
276 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 2560 [ 25 ก.พ. 2559 ]102
277 ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ [ 11 พ.ย. 2558 ]98
278 ประกาศ รายงานรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ [ 11 พ.ย. 2558 ]95
279 ประกาศ รายงานรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ [ 11 พ.ย. 2558 ]142
280 เชิญร่วมประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2558 [ 9 พ.ย. 2558 ]97
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13หน้า 14|15|16|17