องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 310 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
241 ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 5 ต.ค. 2559 ]86
242 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) [ 19 พ.ค. 2559 ]143
243 ประกาศประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำประชาคมแผนพัฒนาตำบลและแผนชุมชนแบบบูรณาการ ประจำปี(พ.ศ.2560-2562) [ 1 มี.ค. 2559 ]83
244 แจ้งประชาสัมพันธ์จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนมีนาคม 2559 [ 26 ก.พ. 2559 ]87
245 กำหนดการประชาคมแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) [ 25 ก.พ. 2559 ]135
246 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 2560 [ 25 ก.พ. 2559 ]89
247 ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ [ 11 พ.ย. 2558 ]85
248 ประกาศ รายงานรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ [ 11 พ.ย. 2558 ]83
249 ประกาศ รายงานรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ [ 11 พ.ย. 2558 ]131
250 เชิญร่วมประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2558 [ 9 พ.ย. 2558 ]84
251 กองทุนหลักประกันสุขภาพ [ 4 ก.ย. 2558 ]81
252 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 31 ส.ค. 2558 ]137
253 ภาษีป้าย [ 31 ส.ค. 2558 ]149
254 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 31 ส.ค. 2558 ]81
255 ภาษีป้าย [ 31 ส.ค. 2558 ]101
256 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 31 ส.ค. 2558 ]85
257 เบี้ยยังชีพผู้พิการ [ 31 ส.ค. 2558 ]80
258 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ [ 31 ส.ค. 2558 ]84
259 แจ้งขุดดิน [ 31 ส.ค. 2558 ]83
260 แจ้งถมดิน [ 31 ส.ค. 2558 ]80
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12หน้า 13|14|15|16