องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 310 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
221 ประชาสัมพันธ์ประกาศให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 6 ต.ค. 2560 ]86
222 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 6 ต.ค. 2560 ]87
223 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง มอบอำนาจของนายกอบต.ให้ปลัดอบต.ปฏิบัติราชการแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 4 ต.ค. 2560 ]87
224 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560 [ 3 ต.ค. 2560 ]84
225 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนนตาเถร เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 3 ต.ค. 2560 ]86
226 ประชาสัมพันธ์การจองคิวขอรับบริการออนไลน์ผ่านFacebook อบต.โนนตาเถร [ 31 ส.ค. 2560 ]96
227 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2560 [ 16 ส.ค. 2560 ]88
228 รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญที่ 2/2560 [ 11 ก.ค. 2560 ]136
229 ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี พ.ศ.2561-2564 [ 31 พ.ค. 2560 ]138
230 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.) 2561 - 2564 [ 8 พ.ค. 2560 ]92
231 ประกาศแผนติดตามและประเมินผล อบต.โนนตาเถร ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 19 เม.ย. 2560 ]86
232 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 6 เม.ย. 2560 ]142
233 ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 28 ต.ค. 2559 ]90
234 กำหนดการออกประชาคมแผนสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) [ 15 ต.ค. 2559 ]82
235 ประชาสัมพันธ์คำสั่งมอบอำนาจของนายก อบต.ให้ปลัด อบต.ปฏิบัติราชการแทน ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 7 ต.ค. 2559 ]148
236 ประชาสัมพันธ์ประกาศให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 6 ต.ค. 2559 ]131
237 ประชาสัมพันธ์ประกาศให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 6 ต.ค. 2559 ]85
238 ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 5 ต.ค. 2559 ]86
239 ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 5 ต.ค. 2559 ]87
240 ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 5 ต.ค. 2559 ]90
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13|14|15|16