องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 310 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 [ 16 ส.ค. 2561 ]82
202 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 [ 11 ส.ค. 2561 ]81
203 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 [ 7 ส.ค. 2561 ]86
204 เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2561 [ 17 ก.ค. 2561 ]89
205 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 1 ปี 2561 [ 17 เม.ย. 2561 ]84
206 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน [ 31 มี.ค. 2561 ]88
207 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต [ 10 มี.ค. 2561 ]142
208 รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2560 [ 16 ก.พ. 2561 ]138
209 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลรับ-จ่าย ,งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2560 [ 7 ธ.ค. 2560 ]89
210 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลรับ-จ่าย ,งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2560 [ 7 ธ.ค. 2560 ]86
211 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลรับ-จ่าย ,งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2560 [ 7 ธ.ค. 2560 ]81
212 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลรับ-จ่าย ,งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2560 [ 7 ธ.ค. 2560 ]138
213 การประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้ประจำปี 2561 [ 7 ธ.ค. 2560 ]157
214 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 [ 6 ธ.ค. 2560 ]147
215 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลรับ-จ่าย ,งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2560 [ 25 ต.ค. 2560 ]95
216 รายงานการประชุมสภาฯสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2560 [ 12 ต.ค. 2560 ]88
217 ประกาศแผนติดตามและประเมินผล อบต.โนนตาเถร ประจำปีงบประมาณ 2560 (รอบเดือนตุลาคม) [ 11 ต.ค. 2560 ]93
218 ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 7 ต.ค. 2560 ]149
219 ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 7 ต.ค. 2560 ]88
220 ประกาศแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 6 ต.ค. 2560 ]90
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13|14|15|16