องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 340 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 รายงานสถิติผู้มารับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักปลัด งานสวัสดิการ [ 28 มิ.ย. 2562 ]99
182 ให้บริการจองคิวออนไลน์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร [ 27 มิ.ย. 2562 ]104
183 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 [ 14 มิ.ย. 2562 ]156
184 รายงานการติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสู่การปฏิบัติ [ 12 มิ.ย. 2562 ]97
185 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2562 - มีนาคม 2562 [ 10 เม.ย. 2562 ]98
186 นัดประชุมสภา สมัยที่2 ประจำปี2562 ครั้งที่1 [ 5 เม.ย. 2562 ]164
187 นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2 พ.ศ.2562 ครั้งที่1 [ 5 เม.ย. 2562 ]100
188 รายงานสถิติผู้มารับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกองช่าง [ 4 เม.ย. 2562 ]106
189 รายงานสถิติผู้มารับบริการงานจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2562 [ 29 มี.ค. 2562 ]106
190 เรียกประชุมสภาสมัยที่2 ประจำปี พ.ศ2562 [ 28 มี.ค. 2562 ]101
191 กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 [ 15 ก.พ. 2562 ]97
192 นัดประชุมสภา สมัยที่1 ประจำปี2562 ครั้งที่1 [ 8 ก.พ. 2562 ]98
193 เรียกประชุมสภาสมัยที่1 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 26 ม.ค. 2562 ]101
194 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 1 เดือน ตุลาคม 2561-ธันวาคม 2561 [ 9 ม.ค. 2562 ]104
195 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2562 [ 9 ม.ค. 2562 ]102
196 ประชาสัมพันธ์เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2561 - ธันวาคม 2561) [ 9 ม.ค. 2562 ]98
197 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 28 ธ.ค. 2561 ]99
198 รายงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 [ 26 ธ.ค. 2561 ]102
199 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ประจำปี 2561 ครั้งที่ 4/2561 [ 7 ธ.ค. 2561 ]93
200 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ปีงบประมาณ 2561 [ 2 พ.ย. 2561 ]153
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14|15|16|17