องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
ประกาศและคำสั่ง
ข้อมูลทั้งหมด 45 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศสภาฯ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 [ 17 ก.พ. 2563 ]69
42 ประกาศสภาฯ เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัที่1 ประจำปี 2563 [ 28 ม.ค. 2563 ]71
43 ประกาศข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 30 ธ.ค. 2562 ]101
44 ประกาศแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ/พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 30 ธ.ค. 2562 ]68
45 คำสั่ง อบต.โนนตาเถร เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถรปฏิบัติราชการแทน [ 27 ก.ย. 2562 ]65
 
|1|2หน้า 3