องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
ประกาศและคำสั่ง


มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 พ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : แอดมิน