องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
ประกาศและคำสั่ง


ประกาศเรื่องประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตามโครงการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศเรื่องประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตามโครงการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : แอดมิน