องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
ประกาศและคำสั่ง


ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : แอดมิน