องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
ประกาศและคำสั่ง


ประกาศ เรื่องใช้แผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น 2561-2565

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ เรื่องใช้แผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น 2561-2565    เอกสารประกอบ

ประกาศ เรื่องใช้แผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น 2561-2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ก.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : แอดมิน