องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
ประกาศและคำสั่ง


ประกาศรายงานผลการประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริหารสาธารณะของ อบต. ประจำปี ๒๕๖๕

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศรายงานผลการประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริหารสาธารณะของ อบต. ประจำปี ๒๕๖๕
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 มิ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : แอดมิน