องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
ประกาศและคำสั่ง


ประกาศ ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับประฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับประฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564    เอกสารประกอบ

ประกาศ ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับประฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 พ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : แอดมิน