องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
ประกาศและคำสั่ง
ข้อมูลทั้งหมด 65 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 16 ส.ค. 2564 ]98
22 ประกาศขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 1 [ 13 ส.ค. 2564 ]102
23 ประกาศรานยงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบยลโนนตาเถร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครี้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 9 ส.ค. 2564 ]90
24 ประกาศเชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯสมัยสามัญที่ 3/2564 [ 2 ส.ค. 2564 ]88
25 ประกาศนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 [ 2 ส.ค. 2564 ]91
26 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 [ 27 ก.ค. 2564 ]94
27 ประกาศ เรื่องใช้แผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น 2561-2565 [ 5 ก.ค. 2564 ]23
28 ประกาศ ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับประฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 [ 17 พ.ค. 2564 ]21
29 ประกาศมาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 5 พ.ค. 2564 ]108
30 มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 3 พ.ค. 2564 ]106
31 ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 1 พ.ค. 2564 ]106
32 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]94
33 ประกาศนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]85
34 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 1 เม.ย. 2564 ]102
35 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 [ 26 มี.ค. 2564 ]86
36 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ ประจำปี พ.ศ.2564 [ 8 ก.พ. 2564 ]86
37 ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 1 [ 2 ก.พ. 2564 ]76
38 ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 1 [ 1 ก.พ. 2564 ]73
39 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]75
40 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 [ 27 ม.ค. 2564 ]69
 
|1หน้า 2|3|4