องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
ประกาศและคำสั่ง
ข้อมูลทั้งหมด 53 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งแต่งตั้งผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่น (ครู ข) [ 11 มิ.ย. 2567 ]1
2 ประกาศ เรื่องมาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษา [ 16 พ.ค. 2567 ]0
3 ประกาศรับสมัครเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.โนนตาเถร และ คู่มือการปฏิบัติงานการรับสมัคร ประจำปีการศึกษา 2567 [ 23 ก.พ. 2567 ]4
4 ประกาศรับสมัครเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.โนนตาเถร และ คู่มือการปฏิบัติงานการรับสมัคร ประจำปีการศึกษา 2567 [ 23 ก.พ. 2567 ]4
5 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 13 ก.พ. 2567 ]3
6 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 14 ธ.ค. 2566 ]3
7 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 15 ส.ค. 2566 ]3
8 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 11 ส.ค. 2566 ]2
9 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 11 ส.ค. 2566 ]3
10 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 5 ส.ค. 2566 ]2
11 ประกาศ เรื่องให้ใช้หลักสูตรสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนตาเถร 2566 [ 15 พ.ค. 2566 ]33
12 ประกาศ เรื่องให้ใช้หลักสูตรสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกหนองแวง 2566 [ 15 พ.ค. 2566 ]31
13 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 15 พ.ค. 2566 ]5
14 ประกาศ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับประฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2566 [ 28 ก.พ. 2566 ]27
15 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 [ 15 ก.พ. 2566 ]4
16 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 15 ก.พ. 2566 ]3
17 ประกาศกำหนดช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.โนนตาเถร [ 6 ต.ค. 2565 ]30
18 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ [ 6 ต.ค. 2565 ]31
19 ประกาศรายงานผลการประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริหารสาธารณะของ อบต. ประจำปี ๒๕๖๕ [ 30 มิ.ย. 2565 ]87
20 ประกาศ เรื่องให้ใช้หลักสูตรสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนตาเถร 2565 [ 25 พ.ค. 2565 ]27
 
หน้า 1|2|3