องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
ประกาศและคำสั่ง
ข้อมูลทั้งหมด 63 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่องให้ใช้หลักสูตรสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนตาเถร 2566 [ 15 พ.ค. 2566 ]22
2 ประกาศ เรื่องให้ใช้หลักสูตรสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกหนองแวง 2566 [ 15 พ.ค. 2566 ]22
3 ประกาศ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับประฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2566 [ 28 ก.พ. 2566 ]21
4 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 [ 27 ต.ค. 2565 ]22
5 ประกาศกำหนดช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.โนนตาเถร [ 6 ต.ค. 2565 ]24
6 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ [ 6 ต.ค. 2565 ]22
7 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 [ 27 ก.ค. 2565 ]21
8 ประกาศรายงานผลการประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริหารสาธารณะของ อบต. ประจำปี ๒๕๖๕ [ 30 มิ.ย. 2565 ]83
9 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 [ 26 พ.ค. 2565 ]22
10 ประกาศ เรื่องให้ใช้หลักสูตรสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนตาเถร 2565 [ 25 พ.ค. 2565 ]22
11 ประกาศ เรื่องให้ใช้หลักสูตรสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกหนองแวง 2565 [ 25 พ.ค. 2565 ]23
12 ประกาศ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับประฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2565 [ 10 พ.ค. 2565 ]28
13 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 18 เม.ย. 2565 ]110
14 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 19 ม.ค. 2565 ]102
15 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 [ 5 ม.ค. 2565 ]20
16 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 [ 4 ม.ค. 2565 ]22
17 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการยกย่องมีคุณธรรม จริยธรรม [ 20 ต.ค. 2564 ]101
18 ประกาศเรื่องประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตามโครงการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม [ 5 ต.ค. 2564 ]102
19 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 16 ส.ค. 2564 ]97
20 ประกาศขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 1 [ 13 ส.ค. 2564 ]100
 
หน้า 1|2|3|4