องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
ประกาศและคำสั่ง
ข้อมูลทั้งหมด 45 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายงานผลการประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริหารสาธารณะของ อบต. ประจำปี ๒๕๖๕ [ 30 มิ.ย. 2565 ]56
2 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 18 เม.ย. 2565 ]74
3 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 19 ม.ค. 2565 ]73
4 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการยกย่องมีคุณธรรม จริยธรรม [ 20 ต.ค. 2564 ]67
5 ประกาศเรื่องประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตามโครงการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม [ 5 ต.ค. 2564 ]70
6 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 16 ส.ค. 2564 ]62
7 ประกาศขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 1 [ 13 ส.ค. 2564 ]66
8 ประกาศรานยงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบยลโนนตาเถร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครี้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 9 ส.ค. 2564 ]66
9 ประกาศเชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯสมัยสามัญที่ 3/2564 [ 2 ส.ค. 2564 ]64
10 ประกาศนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 [ 2 ส.ค. 2564 ]62
11 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 [ 27 ก.ค. 2564 ]63
12 ประกาศมาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 5 พ.ค. 2564 ]83
13 มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 3 พ.ค. 2564 ]83
14 ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 1 พ.ค. 2564 ]79
15 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]63
16 ประกาศนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]59
17 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 1 เม.ย. 2564 ]77
18 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 [ 26 มี.ค. 2564 ]63
19 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ ประจำปี พ.ศ.2564 [ 8 ก.พ. 2564 ]62
20 ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 1 [ 2 ก.พ. 2564 ]54
 
หน้า 1|2|3