องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
ประกาศและคำสั่ง
ข้อมูลทั้งหมด 48 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายงานผลการประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริหารสาธารณะของ อบต. ประจำปี ๒๕๖๕ [ 30 มิ.ย. 2565 ]61
2 ประกาศ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับประฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2565 [ 10 พ.ค. 2565 ]3
3 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 18 เม.ย. 2565 ]80
4 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 19 ม.ค. 2565 ]78
5 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการยกย่องมีคุณธรรม จริยธรรม [ 20 ต.ค. 2564 ]73
6 ประกาศเรื่องประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตามโครงการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม [ 5 ต.ค. 2564 ]77
7 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 16 ส.ค. 2564 ]74
8 ประกาศขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 1 [ 13 ส.ค. 2564 ]73
9 ประกาศรานยงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบยลโนนตาเถร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครี้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 9 ส.ค. 2564 ]71
10 ประกาศเชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯสมัยสามัญที่ 3/2564 [ 2 ส.ค. 2564 ]70
11 ประกาศนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 [ 2 ส.ค. 2564 ]68
12 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 [ 27 ก.ค. 2564 ]71
13 ประกาศ เรื่องใช้แผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น 2561-2565 [ 5 ก.ค. 2564 ]3
14 ประกาศ ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับประฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 [ 17 พ.ค. 2564 ]3
15 ประกาศมาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 5 พ.ค. 2564 ]89
16 มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 3 พ.ค. 2564 ]89
17 ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 1 พ.ค. 2564 ]85
18 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]70
19 ประกาศนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]65
20 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 1 เม.ย. 2564 ]83
 
หน้า 1|2|3