องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 310 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 [ 26 มี.ค. 2564 ]63
82 เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 [ 27 ก.พ. 2564 ]58
83 นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 [ 1 ก.พ. 2564 ]66
84 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 [ 1 ก.พ. 2564 ]62
85 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว การยื่นแบบและการชำระภาษีป้าย ประจำปี 2564 [ 25 ม.ค. 2564 ]92
86 ประชาสัมพันธ์ภาษีป้ายใหม่ เริ่มใช้ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 137 ตอนที่ 98 ก ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2536 [ 25 ม.ค. 2564 ]92
87 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2564 [ 22 ม.ค. 2564 ]85
88 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 1 ม.ค. 2564 ]63
89 ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาฯสมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 4 ธ.ค. 2563 ]86
90 รายชื่อผู้สอบผ่านพนักงานจ้าง [ 27 พ.ย. 2563 ]143
91 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ [ 24 พ.ย. 2563 ]93
92 รายชื่อผู้มีอสิทธิ์สอบพนักงานจ้าง [ 23 พ.ย. 2563 ]84
93 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 12 พ.ย. 2563 ]87
94 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 22 ต.ค. 2563 ]89
95 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 15 ต.ค. 2563 ]77
96 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 5 ต.ค. 2563 ]81
97 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]87
98 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 16 ก.ย. 2563 ]85
99 [ 11 ส.ค. 2563 ]93
100 รายงานการประชุมสภาฯสมัยที่2 ปี 2563 ครั้งที่ 1 [ 7 ส.ค. 2563 ]88
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16