องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 12 เดือน) และ (รอบ 6 เดือน) [ 26 ม.ค. 2566 ]23
2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 - 2570 [ 19 ต.ค. 2565 ]22
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง โครงสร้างและนโยบายบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร [ 3 ต.ค. 2565 ]23
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง นโยบายบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]25
5 รายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]160
6 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร รอบ 6 เดือน [ 7 เม.ย. 2565 ]110
7 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏัติบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน [ 22 มี.ค. 2565 ]158
8 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 17 ม.ค. 2565 ]105
9 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 14 ม.ค. 2565 ]165
10 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561 - 2564 ) [ 24 มี.ค. 2560 ]110