องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2567 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร [ 14 พ.ย. 2566 ]2
2 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2567 [ 18 ต.ค. 2566 ]3
3 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ 2567 [ 18 ต.ค. 2566 ]9
4 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2566 [ 20 ต.ค. 2565 ]9
5 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ 2566 [ 20 ต.ค. 2565 ]10
6 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 - 2570 [ 19 ต.ค. 2565 ]27
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง โครงสร้างและนโยบายบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร [ 3 ต.ค. 2565 ]26
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง นโยบายบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]27
9 รายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]165
10 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร รอบ 6 เดือน [ 7 เม.ย. 2565 ]113
11 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏัติบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน [ 22 มี.ค. 2565 ]162
12 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 17 ม.ค. 2565 ]110
13 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 14 ม.ค. 2565 ]170
14 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561 - 2564 ) [ 24 มี.ค. 2560 ]113