องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง นโยบายบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ประจำปีงบประมาณ 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง นโยบายบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ประจำปีงบประมาณ 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : แอดมิน