องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ 2567

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ 2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 ต.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : แอดมิน