องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏัติบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏัติบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : แอดมิน