องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : แอดมิน