องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 183 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concreate สายบ้านโนนตาเถร - บ้านโสกแซง ช่วงระหว่าง บ้านโนนตาเถร - บ้านโนนน้อย [ 6 ต.ค. 2558 ]97
162 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมหมู่ที่ 6 -1 พร้อมลานกิจกรรมริมฝั่งสระตะวันตก หมู่ที่ 1 [ 20 ส.ค. 2558 ]94
163 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางเดิม สายบ้านโนนตาเถรไปบ้านโสกแซง [ 30 มิ.ย. 2558 ]90
164 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางเดิม สายบ้านโนนตาเถรไปบ้านโสกแซง [ 8 มิ.ย. 2558 ]116
165 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกและปรับแต่งโดยรอบสระหนองทุ่งน้อย เพื่อกักเก็บน้ำและปรับภูมิทัศน์ ม.7 บ้านหนองไผ่ [ 25 มี.ค. 2558 ]95
166 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกและปรับแต่งโดยรอบสระหนองทุ่งน้อย เพื่อกักเก็บน้ำและปรับภูมิทัศน์ ม.7 บ้านหนองไผ่ [ 13 มี.ค. 2558 ]62
167 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางเท้าและปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านตลาดโนนตาเถร [ 6 มี.ค. 2558 ]61
168 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง [ 18 ก.พ. 2558 ]62
169 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 [ 15 ม.ค. 2558 ]103
170 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนดินเดิมและลงผิวจราจรด้วยหินคลุก [ 1 ธ.ค. 2557 ]99
171 ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง [ 10 พ.ย. 2557 ]99
172 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ประจำตำบล เพื่อสร้างสังคมไทยเป็นสุข หมู่ที่ 9 [ 16 ต.ค. 2557 ]105
173 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 16 ต.ค. 2557 ]132
174 ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง [ 16 ต.ค. 2557 ]121
175 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกสระหนองทุ่งน้อย [ 25 ก.ค. 2557 ]104
176 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (ครั้งที่ 2) [ 20 มิ.ย. 2557 ]139
177 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง [ 27 พ.ค. 2557 ]96
178 ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา [ 20 พ.ค. 2557 ]106
179 ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย [ 12 ก.ค. 2556 ]107
180 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกและปรับแต่งโดยรอบสระหนองทุ่งน้อย เพื่อกักเก็บน้ำและปรับภูมิทัศน์ ม.7 บ้านหนองไผ่ [ 30 พ.ย. 542 ]59
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10