องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 239 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัสท์คอนกรีต สายบ้านโนนไพรวัลย์ - บ้านโคกหนองแวง (ช่วงบ้านหนองไผ่ - บ้านโคกหนองแวง) ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๒ ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11 เม.ย. 2562 ]98
162 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2562 [ 10 เม.ย. 2562 ]88
163 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกเพิ่มระดับความลึกสระบ้านโกรก หมู่ที่ 3 ตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2562 ]91
164 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินรอบแนวเขตป่าช้าบ้านหนองม่วง 3 ด้านตามรูปโฉนดที่ดิน หมู่ที่ 6 บ้านหนองม่วง ตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2562 ]143
165 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินตัดผ่านที่สาธารณะบ้านโกรกไปจรดถนนบ้านโสกแซง หมู่ที่ 3 บ้านโกรก ตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2562 ]88
166 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายพร้อมบ่อพัก น้ำเข้าสระบ้านโกรก หมู่ที่ 3 บ้านโกรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ธ.ค. 2561 ]149
167 ประกาศผู้การเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 [ 31 ต.ค. 2561 ]91
168 ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สหรับศูนย์พัฒนาเด็ก จำนวน 2 แห่ง และโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 3 แห่ง ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 (รวมปิดภาคเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ต.ค. 2561 ]82
169 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2561 [ 2 ต.ค. 2561 ]97
170 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายสามแยกบ้านนางแตงอ่อน บุญภักดี ไป วัดบ้านโนนตาเถร หมู่ที่ 9 บ้านตลาดโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจะจง [ 17 ก.ย. 2561 ]154
171 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างเวทีศาลาเอนกประสงค์ พร้อมระบบไฟฟ้าตัวอาคารทั้งหมด [ 22 ส.ค. 2561 ]150
172 ประกาศราคากลางโครงการเปลี่ยนท่อส่งน้ำประปาหลัก (ท่อเมนต์) หมู่ที่ 1 บ้านโนนตาเถร หมู่ที่ 9 บ้านตลาดโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2561 ]91
173 ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก เริ่มจากนา นางบุ่ง ยิ้มสมุด ตัดออกซอยบ้านนายเปรม โม้มกลาง ไปถึงถนนสายเข้าวัดบ้านโนนตาเถร หมู่ที่ 9 บ้านตลาดโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ก.ค. 2561 ]148
174 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 ก.ค. 2561 ]98
175 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 ก.ค. 2561 ]90
176 ประกาศราคากลางโครงการปรับแต่งถนนเรียบลำห้วยปลาหมัน 2 ฝั่ง หมู่ที่ 9 บ้านตลาดโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2561 ]87
177 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ประมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า2,400 ซีซี หรือกำลังขับเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 มิ.ย. 2561 ]85
178 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ประมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า2,400 ซีซี หรือกำลังขับเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 มิ.ย. 2561 ]84
179 ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริมนม ภาคเรียนที่ 1/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มิ.ย. 2561 ]82
180 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเดิม สายบ้านตลาดโนนตาเถร ไปวัดบ้านโนนตาเถร (ช่วงหน้าบ้านนายธเนศ เหลื่อมทองหลาง ไปถึงที่นานางบุ่ง ยิ้มสมุด) หมู่ที่ 9 บ้านตลาดโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มิ.ย. 2561 ]158
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12