องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศราคากลางสาธารณูปโภค โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก จากบ้านนางจวน บรรจงนอก หมู่ที่ 2 บ้านโคกหนองแวง ถึงแยกไปบ้านโสกแซง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศราคากลางสาธารณูปโภค โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก จากบ้านนางจวน บรรจงนอก หมู่ที่ 2 บ้านโคกหนองแวง ถึงแยกไปบ้านโสกแซง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 มิ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : แอดมิน