องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเด็กเล่น (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกหนองแวง) ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเด็กเล่น (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกหนองแวง) ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 ส.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : แอดมิน