องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศราคากลางซ่อมสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีตเดิม สายบ้านโนนตาเถร -สายบ้านโสกแซง (ช่วงบ้านโคกใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 11– บ้านโสกแซง หมู่ที่ 8) ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศราคากลางซ่อมสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีตเดิม สายบ้านโนนตาเถร -สายบ้านโสกแซง (ช่วงบ้านโคกใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 11– บ้านโสกแซง หมู่ที่ 8) ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : แอดมิน