องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 183 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงห้องน้ำรวมด้านล่างอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร โดยวิธีตกลงราคา [ 18 ส.ค. 2560 ]104
142 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างต่อเติมด้านล่างฝั่งขวามืออาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร โดยวิธีตกลงราคา [ 18 ส.ค. 2560 ]99
143 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสนามกีฬาฝั่งสระหนองทุ่งน้อย หมู่ที่ 7 บ้านหนองไผ่ ตำบลโนนตาเถร โดยวิธีตกลงราคา [ 16 ส.ค. 2560 ]109
144 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมสะพานห้วยวังหิน หมู่ที่ 5 บ้านท่าวัด ตำบลโนนตาเถร โดยวิธีตกลงราคา [ 16 ส.ค. 2560 ]102
145 ประกาศราคากลางโครงการปรับระดับและเสริมถนนดินเดิม หมู่ที่ 2 บ้านโคกหนอง หมู่ที่ 8 บ้านโสกแซง ตำบลโนนตาเถร โดยวิธีตกลงราคา [ 16 ส.ค. 2560 ]125
146 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านท่าวัด ตำบลโนนตาเถร โดยวิธีตกลงราคา [ 16 ส.ค. 2560 ]98
147 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านโนนน้อย ตำบลโนนตาเถร โดยวิธีตกลงราคา [ 16 ส.ค. 2560 ]65
148 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหนองไผ่ ตำบลโนนตาเถร โดยวิธีตกลงราคา [ 16 ส.ค. 2560 ]101
149 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านโคกหนองแวง ตำบลโนนตาเถร โดยวิธีตกลงราคา [ 16 ส.ค. 2560 ]64
150 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมไหล่ทาง บ้านโสกแซง หมู่ที่ 8 ตำบลโนนตาเถร โดยวิธีตกลงราคา [ 11 ส.ค. 2560 ]67
151 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายถนนราดยางเดิมบ้านโนนไพรวัลย์ – บ้านหนองไผ่ ช่วงบ้านโนนไพรวัลย์ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนตาเถร โดยวิธีตกลงราคา [ 10 ส.ค. 2560 ]113
152 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนไพรวัลย์ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนตาเถร [ 8 ส.ค. 2560 ]63
153 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านโนนตาเถร [ 11 ก.ค. 2560 ]60
154 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหนองม่วง [ 11 ก.ค. 2560 ]66
155 ประกาศราคากลางโครงการก่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอยข้างบ้านนางสุภาพร การบรรจง) หมู่ที่ 11 บ้านโคกใหญ่พัฒนา โดยวิธีตกลงราคา [ 30 มี.ค. 2560 ]64
156 ประกาศราคากลางโครงการก่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอยข้างบ้านนางสุภาพร การบรรจง) หมู่ที่ 11 บ้านโคกใหญ่พัฒนา โดยวิธีตกลงราคา [ 20 มี.ค. 2560 ]65
157 ประกาศราคากลางโครงการเปิดทางน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 6 [ 7 ก.ย. 2559 ]63
158 ประกาศราคากลางโครงการวางท่อ ระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก จากสามแยกทางลงไปวัดบ้านโนนตาเถร ไปถึงที่นานางบุ่ง ยิ้มสมุด หมู่ที่ 9 บ้านตลาดโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มิ.ย. 2559 ]62
159 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตเเละส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุโนนตาเถร [ 10 มี.ค. 2559 ]65
160 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตเเละส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุโนนตาเถร [ 24 ก.พ. 2559 ]97
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10