องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 183 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ประมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า2,400 ซีซี หรือกำลังขับเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 มิ.ย. 2561 ]66
122 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ประมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า2,400 ซีซี หรือกำลังขับเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 มิ.ย. 2561 ]66
123 ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริมนม ภาคเรียนที่ 1/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มิ.ย. 2561 ]63
124 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเดิม สายบ้านตลาดโนนตาเถร ไปวัดบ้านโนนตาเถร (ช่วงหน้าบ้านนายธเนศ เหลื่อมทองหลาง ไปถึงที่นานางบุ่ง ยิ้มสมุด) หมู่ที่ 9 บ้านตลาดโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มิ.ย. 2561 ]104
125 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างเท้าและวางท่อระบายน้ำ 2 ข้างถนน (สาย 1022) บ้านโนนตาเถร -บ้านหัวหนอง ช่วงบ้านโนนตาเถร หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2561 ]98
126 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างขยายเขตท่อเมนต์ประปา หมู่ที่ 3 บ้านโกรก ตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มี.ค. 2561 ]64
127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2560 ]64
128 ประกาศราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ต.ค. 2560 ]64
129 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1 บ้านโนนตาเถร ตำบลโนนตาเถร โดยวิธีตกลงราคา [ 21 ส.ค. 2560 ]66
130 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักนำ คสล. หมู่ที่ 12 บ้านโนนสุวรรณวัฒนา ตำบลโนนตาเถร โดยวิธีตกลงราคา [ 21 ส.ค. 2560 ]105
131 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตลาดโนนตาเถร หมู่ที่ 9 ตำบลโนนตาเถร โดยวิธีตกลงราคา [ 21 ส.ค. 2560 ]95
132 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 6 บ้านหนองม่วง ตำบลโนนตาเถร โดยวิธีตกลงราคา [ 21 ส.ค. 2560 ]115
133 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกหนองแวง หมู่ที่ 2 ตำบลโนนตาเถร โดยวิธีตกลงราคา [ 21 ส.ค. 2560 ]67
134 ประกาศราคากลางโครงการเสริมถนนดิน บ้านโคกหนองแวง หมู่ที่ 2 ไป บ้านโกรก หมู่ที่ 3 บ้านโกรก ตำบลโนนตาเถร โดยวิธีตกลงราคา [ 21 ส.ค. 2560 ]89
135 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมไหล่ทาง บ้านโกรก หมู่ที่ 3 ตำบลโนนตาเถร โดยวิธีตกลงราคา [ 21 ส.ค. 2560 ]63
136 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก บ้านท่าวัด หมู่ที่ 5 ตำบลโนนตาเถร โดยวิธีตกลงราคา [ 21 ส.ค. 2560 ]64
137 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลโนนตาเถร โดยวิธีตกลงราคา [ 21 ส.ค. 2560 ]60
138 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสนามกีฬาฝั่งสระหนองทุ่งน้อย หมู่ที่ 7 บ้านหนองไผ่ ตำบลโนนตาเถร โดยวิธีตกลงราคา [ 21 ส.ค. 2560 ]61
139 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมพร้อมไหล่ทาง บ้านโสกแซง หมู่ที่ 8 ตำบลโนนตาเถร โดยวิธีตกลงราคา [ 21 ส.ค. 2560 ]61
140 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านโคกใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลโนนตาเถร โดยวิธีตกลงราคา [ 21 ส.ค. 2560 ]63
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10