องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 236 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างบาทวิถี ช่วงตลาดโนนตาเถร บ้านตลาดโนนตาเถร หมู่ที่ 9 ตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ส.ค. 2563 ]99
122 ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักถนนจากบ้านนายสมส่วน ไปถึงแยกบ้านนางแตงอ่อน บ้านตลาดโนนตาเถร หมู่ที่ 9 ตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะง [ 7 ส.ค. 2563 ]135
123 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก พร้อมซ่อมผิวถนนเดิม สายกลางหมู่บ้าน บ้านโกรก หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2563 ]138
124 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก (ฝั่งตรงข้ามวัดโคกหนองแวง) บ้านโคกหนองแวง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะจง [ 9 มิ.ย. 2563 ]81
125 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนตาเถร หมู่ที่ 1 ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 มิ.ย. 2563 ]77
126 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกขยายฝั่งสระหนองม่วง บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มิ.ย. 2563 ]133
127 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนตาเถร หมู่ที่ 1 ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีปรกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25 พ.ค. 2563 ]154
128 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนตาเถร หมู่ที่ 1 ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)) [ 25 พ.ค. 2563 ]80
129 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านโนนตาเถร ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 พ.ค. 2563 ]141
130 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกหนองแวง หมู่ที่ 2 - บ้านโกรก หมู่ที่ 3 ตำบลโนนตาเถร อำเอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13 พ.ค. 2563 ]87
131 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านโนนตาเถร ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ [ 12 พ.ค. 2563 ]141
132 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบมาตฐานกรมทรัพยากรน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 พ.ค. 2563 ]82
133 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน หนองผือ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 จำนวน 1 บ่อ ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 เม.ย. 2563 ]113
134 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 6 จำนวน 1 บ่อ ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 เม.ย. 2563 ]85
135 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกหนองแวง หมู่ที่ 2 - บ้านโกรก หมู่ที่ 3 ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23 เม.ย. 2563 ]86
136 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกหนองแวง หมู่ที่ 2 ถึง บ้านโกรก หมู่ที่ 3 ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) [ 22 เม.ย. 2563 ]146
137 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก พร้อมระบบท่อน้ำประปา สายกลางหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มี.ค. 2563 ]84
138 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินจากแยกท้ายบ้านไป แยกฝายลำห้วยวังหิน บ้านโคกหนองแวง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.พ. 2563 ]89
139 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกตกแต่งคันดิน สระหนองทุ่งน้อย บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.พ. 2563 ]83
140 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก สายสามแยกท้ายบ้านท่าวัด – ไปทางสามแยกทางไปฝายห้วยวังหิน บ้านท่าวัด หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.พ. 2563 ]89
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12