องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 183 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างขยายถนนช่วงสามแยกวัดบ้านโคกหนองแวง - แยกข้างสระหนองข้าว หมู่ที่ 2 บ้านโคกหนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มิ.ย. 2562 ]103
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัสท์คอนกรีต สายบ้านโนนไพรวัลย์ ถึงบ้านโคกหนองแวง (ช่วงบ้านหนองไผ่-บ้านโคกหนองแวง) ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e- [ 27 พ.ค. 2562 ]65
103 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างขยายถนนเดิมด้วยดิน (ช่วงริมสระหนองทุ่งน้อย -สามแยกกกสนวน) หมู่ที่ 7 บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 10 บ้านโนนน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2562 ]102
104 ประกาศประกวดราคาจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัสท์คอนกรีต สายบ้านโนนไพรวัลย์ - บ้านโคกหนองแวง (ช่วงบ้านหนองไผ่ - บ้านโคกหนองแวง) ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๒ ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 เม.ย. 2562 ]100
105 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัสท์คอนกรีต สายบ้านโนนไพรวัลย์ - บ้านโคกหนองแวง (ช่วงบ้านหนองไผ่ - บ้านโคกหนองแวง) ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๒ ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11 เม.ย. 2562 ]65
106 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2562 [ 10 เม.ย. 2562 ]69
107 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกเพิ่มระดับความลึกสระบ้านโกรก หมู่ที่ 3 ตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2562 ]66
108 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินรอบแนวเขตป่าช้าบ้านหนองม่วง 3 ด้านตามรูปโฉนดที่ดิน หมู่ที่ 6 บ้านหนองม่วง ตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2562 ]96
109 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินตัดผ่านที่สาธารณะบ้านโกรกไปจรดถนนบ้านโสกแซง หมู่ที่ 3 บ้านโกรก ตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2562 ]64
110 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายพร้อมบ่อพัก น้ำเข้าสระบ้านโกรก หมู่ที่ 3 บ้านโกรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ธ.ค. 2561 ]99
111 ประกาศผู้การเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 [ 31 ต.ค. 2561 ]65
112 ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สหรับศูนย์พัฒนาเด็ก จำนวน 2 แห่ง และโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 3 แห่ง ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 (รวมปิดภาคเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ต.ค. 2561 ]64
113 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2561 [ 2 ต.ค. 2561 ]69
114 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายสามแยกบ้านนางแตงอ่อน บุญภักดี ไป วัดบ้านโนนตาเถร หมู่ที่ 9 บ้านตลาดโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจะจง [ 17 ก.ย. 2561 ]104
115 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างเวทีศาลาเอนกประสงค์ พร้อมระบบไฟฟ้าตัวอาคารทั้งหมด [ 22 ส.ค. 2561 ]98
116 ประกาศราคากลางโครงการเปลี่ยนท่อส่งน้ำประปาหลัก (ท่อเมนต์) หมู่ที่ 1 บ้านโนนตาเถร หมู่ที่ 9 บ้านตลาดโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2561 ]65
117 ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก เริ่มจากนา นางบุ่ง ยิ้มสมุด ตัดออกซอยบ้านนายเปรม โม้มกลาง ไปถึงถนนสายเข้าวัดบ้านโนนตาเถร หมู่ที่ 9 บ้านตลาดโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ก.ค. 2561 ]97
118 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 ก.ค. 2561 ]67
119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 ก.ค. 2561 ]65
120 ประกาศราคากลางโครงการปรับแต่งถนนเรียบลำห้วยปลาหมัน 2 ฝั่ง หมู่ที่ 9 บ้านตลาดโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2561 ]64
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10