องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 183 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 6 จำนวน 1 บ่อ ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 เม.ย. 2563 ]65
82 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกหนองแวง หมู่ที่ 2 - บ้านโกรก หมู่ที่ 3 ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23 เม.ย. 2563 ]66
83 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกหนองแวง หมู่ที่ 2 ถึง บ้านโกรก หมู่ที่ 3 ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) [ 22 เม.ย. 2563 ]101
84 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก พร้อมระบบท่อน้ำประปา สายกลางหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มี.ค. 2563 ]65
85 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินจากแยกท้ายบ้านไป แยกฝายลำห้วยวังหิน บ้านโคกหนองแวง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.พ. 2563 ]66
86 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกตกแต่งคันดิน สระหนองทุ่งน้อย บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.พ. 2563 ]63
87 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก สายสามแยกท้ายบ้านท่าวัด – ไปทางสามแยกทางไปฝายห้วยวังหิน บ้านท่าวัด หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.พ. 2563 ]68
88 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนนดินสายจากถนนคอนกรีตเดิม – ถนนดินเดิมช่วงนานายทองเบา ทองดีนอก บ้านโสกแซง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.พ. 2563 ]64
89 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ถนนเดิม สายทางลงสระหนองม่วงไปนาผู้ใหญ่ชัย ขำตาเถร (จุดวางท่อเดิม) บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ม.ค. 2563 ]102
90 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกสันดอนเดิม เพื่อเพิ่มระดับความลึกสระหนองม่วง บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ธ.ค. 2562 ]66
91 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเดิม สายแยกกลางหมู่บ้าน (ถนนสาย นม 1022) ลงไปถึงศาลากลางบ้าน (ตรงไปแยกซ้าย) บ้านโนนตาเถร หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2562 ]101
92 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเดิม สานสามแยกบ้านนางแตงอ่อน ถึงศาลากลางบ้าน บ้านตลาดโนนตาเถร หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2562 ]612
93 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกขยายฝั่งสระตะวันตก (ส่วนที่เหลือ) บ้านโนนตาเถร หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ย. 2562 ]108
94 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินจากแยกศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้าน – ถนนเส้นแยกถนนดิน ไปทุ่งนาบ้านโกรก หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ย. 2562 ]101
95 ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง และโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 3 แห่ง ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 (รวมปิดภาคเรียน) ในพื้นที่ตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ต.ค. 2562 ]67
96 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงสถานที่แหล่งผลิตน้ำประปาที่ตั้งระบบประปาบ้านโกรก หมู่ที่ 3 โดยวิธึเฉพาะเจะจง [ 19 ก.ย. 2562 ]99
97 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หน้าโรงเรียนบ้านโคกหนองแวง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2562 ]104
98 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกเพิ่มระดับความลึกสระบ้านโกรก หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ส.ค. 2562 ]62
99 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากลานเอนกประสงค์ฝั่งสระหนองทุ่งน้อย บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาเจาะจง [ 20 ส.ค. 2562 ]98
100 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางฝั่งซ้ายเข้าตัวหมู่บ้านไปทางวัดหนองไผ่ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ค. 2562 ]101
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10