องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 236 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาศผู้ชนการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านนายภาสกรณ์ สีอ่อนนอก ถึง โรงเรียนบ้านโนนตาเถร บ้านตลาดโนนตาเถร หมู่ที่ 9 ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ส.ค. 2565 ]50
62 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านนายภาสกรณ์ สีอ่อนนอก ถึง โรงเรียนบ้านโนนตาเถร บ้านตลาดโนนตาเถร หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ส.ค. 2565 ]54
63 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเด็กเล่น (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกหนองแวง) ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2565 ]72
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ทับหน้าถนนเดิม เชื่อมยกระดับถนน สายกลางบ้าน ช่วงหน้าบ้านนางทองหยุ่น ทองดีนอก ออกไปศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 บ้านโกรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2565 ]135
65 ประกาศราคากลางสาธารณูปโภค โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก จากบ้านนางจวน บรรจงนอก หมู่ที่ 2 บ้านโคกหนองแวง ถึงแยกไปบ้านโสกแซง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2565 ]76
66 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น หมู่ที่ 9 บ้านตลาดโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2565 ]78
67 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ทับหน้าถนนเดิมเชื่อมยกระดับถนน สายกลางบ้าน ช่วงหน้าบ้านนางทองหยุ่น ทองดีนอก ออกไปศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 บ้านโกรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2565 ]95
68 ประกาศราคากลางโครงการปรับพื้นทาง ซ่อมแซมถนน วางท่อระบายน้ำในเขต อบต.โนนตาเถร จำนวน 3 จุด ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2565 ]76
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีต เชื่อมระหว่างตำบล สายบ้านโนนตาเถร ช่วงบ้านหนองม่วง หมู่ที่ 6 ถึงบ้านโนนน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2565 ]153
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการยกระดับถนนดินจากแยกสุดถนนคอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านท่าวัด เชื่อมต่อถนนลำห้วยวังหิน ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2565 ]75
71 ซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีต เชื่อมระหว่างตำบล สายบ้านโนนตาเถร ช่วงบ้านหนองม่วง หมู่ที่ 6 ถึงบ้านโนนน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะจง [ 27 พ.ค. 2565 ]86
72 ประกาศราคากลางโครงการยกระดับถนนดินจากแยกสุดถนนคอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านท่าวัด เชื่อมต่อถนนลำห้วยวังหิน ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ค. 2565 ]87
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบสระตะวันตก ถึงสาย- บ้านโนนตาเถร หมู่ที่ ๑ ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก [ 21 ธ.ค. 2564 ]91
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายแยกบ้านโนนน้อย หมู่ที่ ๑๐ ถึง สายสามแยกท้ายบ้านท่าวัด หมู่ที่ ๕ บ้านโนนน้อย ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก [ 21 ธ.ค. 2564 ]102
75 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบสระตะวันตก ถึงสาย- บ้านโนนตาเถร หมู่ที่ 1 ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครรสีมา โดยวิธีคัดเลือก [ 3 ธ.ค. 2564 ]84
76 ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายแยกบ้านโนนน้อย หมู่ที่ ๑๐ ถึงสายสามแยกท้าย บ้านท่าวัด หมู่ที่ ๕ บ้านโนนน้อย ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ธ.ค. 2564 ]81
77 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิดหนองผือ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก [ 30 ก.ย. 2564 ]83
78 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะประโยชน์ หนองตลาดไทร บ้านโคกใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก [ 30 ก.ย. 2564 ]154
79 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายสี่แยกโคกดงเค็ง ถนนทางไปบ้านโสกแซง หมู่ที่ ๘ ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก [ 14 ก.ย. 2564 ]84
80 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากสี่แยกบ้านนางบุญส่ง- สี่แยกโคกดงเค็ง บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก [ 13 ก.ย. 2564 ]82
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12