องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 183 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนหินคลุก จากแยกสระสี่เหลี่ยม ไปวัดธุดงสถานแก้วโนนแดง บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2563 ]64
62 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนดินจากสามแยกที่ดิน ร.ต.ต. สนาม สีอ่อนนอก – ที่นานายหมั่น คนหลัก บ้านโนนตาเถร หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2563 ]61
63 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทองดี บ้านโคกใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2563 ]63
64 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านนางอารีย์ ,นางพุฒ เหลื่อมทองหลาง ไปทางศาลปู่ตาบ้านหนองม่วง ถึงคอนกรีตเดิม หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2563 ]88
65 ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนจากหน้าประตูโรงเรียนบ้านโนนตาเถรถึงสามแยกบ้านนางชม บ้านตลาดโนนตาเถร หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2563 ]97
66 ประกาศราคากลางเพิ่มระดับถนน คสล. จากศาลาประชาคมบ้านโนนตาเถร หมู่ 1 ถึงแยกบ้านนายรัตน์ ยิ้มสบาย บ้านโนนตาเถร หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2563 ]100
67 ประกาศราคากลางต่อเติมห้องโถงชั้นล่าง (จากอาคารสำนักงานเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2563 ]66
68 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างบาทวิถี ช่วงตลาดโนนตาเถร บ้านตลาดโนนตาเถร หมู่ที่ 9 ตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ส.ค. 2563 ]67
69 ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักถนนจากบ้านนายสมส่วน ไปถึงแยกบ้านนางแตงอ่อน บ้านตลาดโนนตาเถร หมู่ที่ 9 ตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะง [ 7 ส.ค. 2563 ]93
70 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก พร้อมซ่อมผิวถนนเดิม สายกลางหมู่บ้าน บ้านโกรก หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2563 ]93
71 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก (ฝั่งตรงข้ามวัดโคกหนองแวง) บ้านโคกหนองแวง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะจง [ 9 มิ.ย. 2563 ]64
72 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนตาเถร หมู่ที่ 1 ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 มิ.ย. 2563 ]60
73 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกขยายฝั่งสระหนองม่วง บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มิ.ย. 2563 ]68
74 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนตาเถร หมู่ที่ 1 ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีปรกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25 พ.ค. 2563 ]98
75 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนตาเถร หมู่ที่ 1 ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)) [ 25 พ.ค. 2563 ]62
76 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านโนนตาเถร ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 พ.ค. 2563 ]95
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกหนองแวง หมู่ที่ 2 - บ้านโกรก หมู่ที่ 3 ตำบลโนนตาเถร อำเอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13 พ.ค. 2563 ]63
78 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านโนนตาเถร ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ [ 12 พ.ค. 2563 ]90
79 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบมาตฐานกรมทรัพยากรน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 พ.ค. 2563 ]63
80 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน หนองผือ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 จำนวน 1 บ่อ ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 เม.ย. 2563 ]70
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10