องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 183 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ทางหลวง นม. 1022 หน้าบ้านนางสาวสมควร คูเจริญไพบูลย์ หมู่ที่ 9 บ้านตลาดโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2564 ]69
42 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและระบบท่อน้ำประปาซอยบ้านนางสมปอง ชิณวงศ์ หมู่ที่ 4 บ้านโนนไพรวัลย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2564 ]64
43 ประกาศราคากลางก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักช่วงทางโค้งทางหลวง นม. 1022 ฝั่งร้านดีใหม่ถึงศาลาประชาคม บ้านโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2564 ]68
44 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังบ้านนายปรีชา สงนอก หมู่ที่ 11 บ้านโคกใหญ่พัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2564 ]63
45 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างบ้านนายกลวัชร ทองดีนอก ถึงสุดซอย หมู่ที่ 5 บ้านท่าวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2564 ]66
46 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าบ้านนางไผ่ คล้ายสงคราม ถึงบ้านนางอยู่ ประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 บ้านหนองม่วง โดยวืธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2564 ]67
47 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและระบบท่อน้ำประปากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหนองไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2564 ]66
48 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างศาลา หมู่ที่ 8 บ้านโสกแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2564 ]68
49 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างศาลา หมู่ที่ 8 บ้านโสกแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2564 ]69
50 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างศาลา หมู่ที่ 8 บ้านโสกแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2564 ]93
51 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างศาลา หมู่ที่ 8 บ้านโสกแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2564 ]65
52 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติก เชื่อมระหว่างอำเภอไปตำบลคูขาด อำเภอคงช่วงหน้าบ้านนายอารมย์ พลอยบ้านแพ้ว สุดถนนคอนกรีต หมู่ที่ 11 บ้านโคกใหญ่พัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.พ. 2564 ]67
53 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติก เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน สายถนนมิตรภาพแยกเข้าหมู่บ้านโนนสุวรรณพัฒนา หมู่ที่ 12 ไปสุดถนนคอนกรีตเดิม บ้านโกรก หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.พ. 2564 ]68
54 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินปรับเกลี่ยแต่งเชื่อมระหว่างที่สาธารณะประโยชน์ป่าช้าเดิมบ้านหนองม่วง หมู่ที่ 6 ไปจรดกับถนนบ้านท่าวัด หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2564 ]64
55 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินปรับระดับแต่งเกลี่ยและวางท่อทางแยกถนนเดิมไปลำห้วยปลาหมัน หมู่ที่ 9 บ้านตลาดโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2564 ]67
56 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (เปลี่ยนท่อเมนส่งน้ำประปา) บ้านโกรก หมู่ที่ 3 ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 ต.ค. 2563 ]124
57 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (เปลี่ยนท่อเมนส่งน้ำประปา) บ้านโกรก หมู่ที่ 3 ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23 ก.ย. 2563 ]64
58 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (เปลี่ยนท่อเมนส่งน้ำประปา) บ้านโกรก หมู่ที่ 3 ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 ก.ย. 2563 ]97
59 ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมห้องเก็บพัสดุ (จากอาคารพัสดุเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2563 ]96
60 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนหินคลุก จากแยกสระสี่เหลี่ยม ไปวัดธุดงสถานแก้วโนนแดง บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2563 ]107
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10