องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 236 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคาประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายสามแยกศาลปู่ตาบ้านโคกหนองแวง หมู่ที่ 2 ถึง สายบ้านโนนทัน หมู่ที่ 19 ตำบลคูขาด อำเภอคง หมู่ที่ 2 บ้านโคกหนองแวง ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา [ 11 พ.ค. 2566 ]19
42 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายสามแยกศาลปู่ตาบ้านโคกหนองแวง หมู่ที่ 2 ถึง สายบ้านโนนทัน หมู่ที่ 19 ตำบลคูขาด อำเภอคง หมู่ที่ 2 บ้านโคกหนองแวง ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดร [ 11 พ.ค. 2566 ]16
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กจากบ้านนางอ่อน อ่องพิมาย ถึงบ้านนางเนตร โมรานอก หมู่ที่ 1 บ้านโนนตาเถร ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2566 ]21
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จากปากทางหนองซ่าเลือด หมู่ที่ 4 บ้านโนนไพรวัลย์ ถึงหลังสำนักสงฆ์ ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2566 ]19
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนดิน จากนานายบุญเกื้อ เมียดสันเทียะ ถึงลำห้วยวังจาน หมู่ที่ 2 บ้านโคกหนองแวง ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2566 ]16
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนดินจากแยกนานางสาวรัตนา ทองดีนอก ถึงแยกนานางปาน พิมพ์อุบล หมู่ที่ 5 บ้านท่าวัด ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มี.ค. 2566 ]16
47 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดิน จากนานายบุญเกื้อ เมียดสันเทียะ ถึงลำห้วยวังจาน หมู่ที่ 2 บ้านโคกหนองแวง ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2566 ]16
48 ประกาศราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนนดินจากแยกนานางสาวรัตนา ทองดีนอก ถึงแยกนานางปาน พิมพ์อุบล หมู่ที่ 5 บ้านท่าวัด ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2566 ]17
49 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางอ่อน อ่องพิมาย ถึงบ้านนางเนตร โมรานอก หมู่ที่ 1 บ้านโนนตาเถร ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มี.ค. 2566 ]15
50 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากปากทางหนองซ่าเลือด หมู่ที่ 4 บ้านโนนไพรวัลย์ ถึงหลังสำนักสงฆ์ ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา [ 14 มี.ค. 2566 ]16
51 ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตแบบเคลื่อนที่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.พ. 2566 ]17
52 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินจากซอยบ้านผู้ช่วยสามารถถึงสามแยกโคกดงเค็ง หมู่ที่ 7 บ้านหนองไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.พ. 2566 ]19
53 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่ตำบลโนนตาเถร จำนวน 9 สาย ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ย. 2565 ]20
54 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตจากแยกศาลากลางบ้านโสกแซง หมู่ที่ 8 เชื่อมระหว่างสายบ้านโคกน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 22 ก.ย. 2565 ]57
55 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิว ถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายสามแยกศาลปู่ตาบ้านโคกหนองแวง หมู่ที่ 2 ถึง สายบ้านโนนทัน หมู่ที่ 19 ตำบลคูขาด อำเภอคง หมู่ที่ 2 บ้านโคกหนองแวง ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมาด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ [ 22 ก.ย. 2565 ]69
56 ประกาศราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากแยกศาลากลางบ้านโสกแซง หมู่ที่ 8 เชื่อมระหว่างสายบ้านโคกน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา [ 21 ก.ย. 2565 ]51
57 ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวถนน แอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายสามแยกศาลปู่ตา บ้านโคกหนองแวง หมู่ที่ 2 ถึง สายบ้านโนนทัน หมู่ที่ 19 ตำบลคูขาด อำเภอคง หมู่ที่ 2 บ้านโคกหนองแวง ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา [ 21 ก.ย. 2565 ]53
58 ประกาศราคากลางต่อเติมกันสาดข้างหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกหนองแวง หมู่ที่ 2 ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2565 ]56
59 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีตเดิม สายบ้านโนนตาเถร- บ้านโสกแซง (ช่วงบ้านโคกใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 11 – บ้านโสกแซง หมู่ที่ 8) ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 9 ก.ย. 2565 ]67
60 ประกาศราคากลางซ่อมสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีตเดิม สายบ้านโนนตาเถร -สายบ้านโสกแซง (ช่วงบ้านโคกใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 11– บ้านโสกแซง หมู่ที่ 8) ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 ก.ย. 2565 ]53
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12