องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 183 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายแยกบ้านโนนน้อย หมู่ที่ ๑๐ ถึง สายสามแยกท้ายบ้านท่าวัด หมู่ที่ ๕ บ้านโนนน้อย ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก [ 21 ธ.ค. 2564 ]73
22 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบสระตะวันตก ถึงสาย- บ้านโนนตาเถร หมู่ที่ 1 ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครรสีมา โดยวิธีคัดเลือก [ 3 ธ.ค. 2564 ]67
23 ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายแยกบ้านโนนน้อย หมู่ที่ ๑๐ ถึงสายสามแยกท้าย บ้านท่าวัด หมู่ที่ ๕ บ้านโนนน้อย ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ธ.ค. 2564 ]64
24 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิดหนองผือ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก [ 30 ก.ย. 2564 ]66
25 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะประโยชน์ หนองตลาดไทร บ้านโคกใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก [ 30 ก.ย. 2564 ]103
26 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายสี่แยกโคกดงเค็ง ถนนทางไปบ้านโสกแซง หมู่ที่ ๘ ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก [ 14 ก.ย. 2564 ]67
27 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากสี่แยกบ้านนางบุญส่ง- สี่แยกโคกดงเค็ง บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก [ 13 ก.ย. 2564 ]63
28 ประกาศราคากลางโครงการ ปรับปรุงห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนตาเถร เป็นห้องน้ำศูนย์กักกันตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]97
29 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างขยายลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 9 บ้านตลาดโนนตาเถร ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2564 ]68
30 ประกาศโครงการต่อเติมหลังคา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนตาเถรเชื่อมกับอาคารหอประชุมผู้ใหญ่น้อย เทพจิตรและอาคารห้องครัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2564 ]68
31 ประกาศราคากลางโครงการขุดคันดินเดิมเพื่อเปิดทางน้ำระหว่างสระ หมู่ที่ 3 บ้านโกรก ตำบลโนนตาเถร โดยวิธีตกลงราคา [ 20 ส.ค. 2564 ]105
32 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 11 บ้านโคกใหญ่พัฒนา ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง ไป หมู่ที่ 19 บ้านโนนทัน ตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ส.ค. 2564 ]67
33 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 11 บ้านโคกใหญ่พัฒนา ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง ไป หมู่ที่ 9 บ้านโนนทัน ตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2564 ]76
34 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและระบบท่อน้ำประปา ถนนจากหน้าประตูโรงเรียนบ้านโนนตาเถร ถึงทางเข้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนตาเถร บ้านตลาดโนนตาเถร หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มี.ค. 2564 ]119
35 ประกาศราคากลางโครงการขยายลานเอนกประสงค์ด้านข้างสระตะวันตก ซุ้มรูปตัว H บ้านโนนตาเถร หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มี.ค. 2564 ]68
36 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกปรับระดับเกลี่ยแต่งรอบฝั่งสระตะวันตก หมู่ที่ 1 บ้านโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2564 ]99
37 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกปรับระดับเกลี่ยแต่งจากแยกทางหลวง นม. 1022 ไปที่ตั้งประปาลำห้วยปลาหมัน หมู่ที่ 1 บ้านโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2564 ]67
38 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกปรับระดับเกลี่ยแต่งทางไปหนองตลาดไทร (อีสานแดง) หมู่ที่ 11 บ้านโคกใหญ่พัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2564 ]101
39 ประกาศราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านโคกหนองแวง หมู่ที่ 2 ไปบ้านโกรก หมู่ที่ 3 ส่วนที่เหลือ ( ฝั่งสระน้ำเข้าตัวหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2564 ]71
40 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อจากถนนเดิม หน้าวัดหนองม่วง หมู่ที่ 6 ไปเขตตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2564 ]66
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10