องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 236 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายสามแยกบ้านนางหนูเรียน การบรรจง ถึงนานางบุญเจียง บุญวิจิตร หมู่ที่ 10 บ้านโนนน้อย ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา [ 18 ส.ค. 2566 ]19
22 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากนานายเหลือ ถึงลำห้วยปลาหมัน หมู่ที่ 9 บ้านตลาดโนนตาเถร ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ส.ค. 2566 ]16
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากสามแยกบ้านนางหล่อ ฉาดนอก ถึงบ้านนายพัด ขำตาเถร หมู่ที่ 6 บ้านหนองม่วง ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2566 ]17
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากสามแยกบ้านนายศวร เหลื่อมจอหอ ถึงบ้านนายประสิทธิ์ เหลื่อมทองหลาง หมู่ที่ 6 บ้านหนองม่วง ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนรราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2566 ]13
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำเข้าสระหนองผือ จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 7 บ้านหนองไผ่ ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2566 ]12
26 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากสามแยกบ้านนายศวร เหลื่อมจอหอ ถึงบ้านนายประสิทธิ์ เหลื่อมทองหลาง หมู่ที่ 6 บ้านหนองม่วง ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ค. 2566 ]12
27 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากสามแยกบ้านนางหล่อ ฉาดนอก ถึงบ้านนายพัด ขำตาเถร หมู่ที่ 6 บ้านหนองม่วง ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ค. 2566 ]15
28 ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำเข้าสระหนองผือ จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 7 บ้านหนองไผ่ ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ค. 2566 ]14
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงฝายทางข้ามลำห้วยวังจาน หมู่ที่ 2 บ้านโคกหนองแวง ตำบลโนนตาเถร อำเอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ค. 2566 ]13
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักจากสามแยกนานางสุภาภรณ์ โตนน้ำขาว ถึงถนนมิตรภาพ หมู่ที่ 9 บ้านตลาดโนนตาเถร ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ค. 2566 ]14
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้าง เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายศาลปู่ตาบ้านโคกหนองแวง หมู่ที่ 2 ถึงสายบ้านโนนทัน หมู่ที่ 19 ตำบลคูขาด อำเภอคง หมู่ที่ 2 บ้านโคกหนองแวง ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอ [ 29 มิ.ย. 2566 ]20
32 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงฝายทางข้ามลำห้วยวังจาน หมูที่ 2 บ้านโคกหนองแวง ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2566 ]13
33 ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักจากสามแยกนานางสุภาภรณ์ โตนน้ำขาว ถึงถนนมิตรภาพ หมู่ที่ 9 บ้านตลาดโนนตาเถร ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2566 ]12
34 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกศาลปู่ตาบ้านโคกหนองแวง หมู่ที่ 2 ถึง สายบ้านโนนทัน หมู่ที่ 19 ตำบลคูขาด อำเภอคง หมู่ที่ 2 บ้านโคกหนองแวง ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd [ 19 มิ.ย. 2566 ]14
35 ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวถนน แอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายสามแยกศาลปู่ตา บ้านโคกหนองแวง หมู่ที่ 2 ถึง สายบ้านโนนทัน หมู่ที่ 19 ตำบลคูขาด อำเภอคง หมู่ที่ 2 บ้านโคกหนองแวง ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- [ 15 มิ.ย. 2566 ]17
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินจากหน้าบ้านนางบัวผัน จำปาเรือง บ้านโสกแซง หมู่ที่ 8 ถึงถนนดินบ้านโกรก หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มิ.ย. 2566 ]14
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการขยายเขตน้ำประาบ้านนายสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 บ้านโคกใหญ่พัฒนา ถึงสามแยกไปบ้านโสกแซง หมู่ที่ 8 ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มิ.ย. 2566 ]17
38 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดิน จากหน้าบ้านนางบัวผัน จำปาเรือง บ้านโสกแซง หมู่ที่ 8 ถึงถนนดินบ้านโกรก หมู่ที่ 3 ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2566 ]16
39 ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตน้ำประปาจากบ้านนายสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 บ้านโคกใหญ่พัฒนา ถึงสามแยกไปบ้านโสกแซง หมู่ที่ 8 ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2566 ]17
40 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินจากบ้านนางสาวรุ้งนภา ชัยชนะ ถึงนานางวันเพ็ญ การบรรจง หมู่ที่ 2 บ้านโคกหนองแวง ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2566 ]15
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12