องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 197 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินจากบ้านนางสาวรุ้งนภา ชัยชนะ ถึงนานางวันเพ็ญ การบรรจง หมู่ที่ 2 บ้านโคกหนองแวงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2566 ]0
2 ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคาประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายสามแยกศาลปู่ตาบ้านโคกหนองแวง หมู่ที่ 2 ถึง สายบ้านโนนทัน หมู่ที่ 19 ตำบลคูขาด อำเภอคง หมู่ที่ 2 บ้านโคกหนองแวง ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา [ 11 พ.ค. 2566 ]0
3 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายสามแยกศาลปู่ตาบ้านโคกหนองแวง หมู่ที่ 2 ถึง สายบ้านโนนทัน หมู่ที่ 19 ตำบลคูขาด อำเภอคง หมู่ที่ 2 บ้านโคกหนองแวง ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดร [ 11 พ.ค. 2566 ]3
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กจากบ้านนางอ่อน อ่องพิมาย ถึงบ้านนางเนตร โมรานอก หมู่ที่ 1 บ้านโนนตาเถร ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2566 ]6
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จากปากทางหนองซ่าเลือด หมู่ที่ 4 บ้านโนนไพรวัลย์ ถึงหลังสำนักสงฆ์ ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2566 ]3
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนดิน จากนานายบุญเกื้อ เมียดสันเทียะ ถึงลำห้วยวังจาน หมู่ที่ 2 บ้านโคกหนองแวง ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2566 ]3
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนดินจากแยกนานางสาวรัตนา ทองดีนอก ถึงแยกนานางปาน พิมพ์อุบล หมู่ที่ 5 บ้านท่าวัด ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มี.ค. 2566 ]2
8 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดิน จากนานายบุญเกื้อ เมียดสันเทียะ ถึงลำห้วยวังจาน หมู่ที่ 2 บ้านโคกหนองแวง ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2566 ]3
9 ประกาศราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนนดินจากแยกนานางสาวรัตนา ทองดีนอก ถึงแยกนานางปาน พิมพ์อุบล หมู่ที่ 5 บ้านท่าวัด ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2566 ]3
10 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางอ่อน อ่องพิมาย ถึงบ้านนางเนตร โมรานอก หมู่ที่ 1 บ้านโนนตาเถร ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มี.ค. 2566 ]3
11 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากปากทางหนองซ่าเลือด หมู่ที่ 4 บ้านโนนไพรวัลย์ ถึงหลังสำนักสงฆ์ ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา [ 14 มี.ค. 2566 ]3
12 ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตแบบเคลื่อนที่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.พ. 2566 ]2
13 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินจากซอยบ้านผู้ช่วยสามารถถึงสามแยกโคกดงเค็ง หมู่ที่ 7 บ้านหนองไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.พ. 2566 ]5
14 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่ตำบลโนนตาเถร จำนวน 9 สาย ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ย. 2565 ]6
15 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตจากแยกศาลากลางบ้านโสกแซง หมู่ที่ 8 เชื่อมระหว่างสายบ้านโคกน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 22 ก.ย. 2565 ]41
16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิว ถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายสามแยกศาลปู่ตาบ้านโคกหนองแวง หมู่ที่ 2 ถึง สายบ้านโนนทัน หมู่ที่ 19 ตำบลคูขาด อำเภอคง หมู่ที่ 2 บ้านโคกหนองแวง ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมาด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ [ 22 ก.ย. 2565 ]44
17 ประกาศราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากแยกศาลากลางบ้านโสกแซง หมู่ที่ 8 เชื่อมระหว่างสายบ้านโคกน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา [ 21 ก.ย. 2565 ]38
18 ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวถนน แอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายสามแยกศาลปู่ตา บ้านโคกหนองแวง หมู่ที่ 2 ถึง สายบ้านโนนทัน หมู่ที่ 19 ตำบลคูขาด อำเภอคง หมู่ที่ 2 บ้านโคกหนองแวง ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา [ 21 ก.ย. 2565 ]38
19 ประกาศราคากลางต่อเติมกันสาดข้างหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกหนองแวง หมู่ที่ 2 ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2565 ]40
20 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีตเดิม สายบ้านโนนตาเถร- บ้านโสกแซง (ช่วงบ้านโคกใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 11 – บ้านโสกแซง หมู่ที่ 8) ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 9 ก.ย. 2565 ]51
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10