องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 242 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ยกเลิกประกาศ โครงการจัดซื้อเครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านโนนตาเถร,บ้านโกรก,บ้านหนองม่วง,บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1,3,6,7 ตำบลโนนตาเถร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโน [ 1 พ.ค. 2567 ]1
2 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กคลองลุง บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลโนนตาเถร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23 เม.ย. 2567 ]2
3 รายงานสรุปผลประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 [ 9 เม.ย. 2567 ]2
4 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสามแยกต้นโพธิ์ ถึงสามแยกนานางสำราญ กุสันเทียะ หมู่ที่ 6 บ้านหนองม่วง ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา [ 22 มี.ค. 2567 ]3
5 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน หินคลุก บริเวณสี่แยกสวนนางบุญมา จีนเกา ไปนานางวันเพ็ญ การบรรจง หมู่ที่ 2 บ้านโคกหนองแวง ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา [ 22 มี.ค. 2567 ]3
6 ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ, รางระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก จากบ้านนายบัณฑิต จันทรเนตร – บ้านนางเล็ก พลโดด หมู่ที่ 6 บ้านหนองม่วง ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา [ 27 ก.พ. 2567 ]3
7 ประกาศราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนดิน จากสวนนางลำลี บุญภักดี ถึง สวนนางนุย ชิณวงค์ หมู่ที่ 4 บ้านโนนไพรวัลย์ [ 1 ธ.ค. 2566 ]8
8 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินจากสวนนางสมพร การบรรจง ถึงโคกดงเค็ง หมู่ที่ 7 บ้านหนองไผ่ ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ต.ค. 2566 ]16
9 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกสระหนองจะบก หมู่ที่ 7 บ้านหนองไผ่ ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา [ 30 ต.ค. 2566 ]15
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านครูปรีชา สงนอก ถึงสิ้นสุดถนน คอนกรีตหน้าโรงเย็บผ้า หมู่ที่ 11 บ้านโคกใหญ่พัฒนา ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2566 ]19
11 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านครูปรีชา สงนอก ถึงสิ้นสุดถนนคอนกรีตหน้า โรงเย็บผ้า หมู่ที่ 11 บ้านโคกใหญ่พัฒนา ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2566 ]19
12 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านครูปรีชา สงนอก ถึงสิ้นสุดถนนคอนกรีตหน้า โรงเย็บผ้า หมู่ที่ 11 บ้านโคกใหญ่พัฒนา ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2566 ]21
13 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านครูปรีชา สงนอก ถึงสิ้นสุดถนนคอนกรีตหน้า โรงเย็บผ้า หมู่ที่ 11 บ้านโคกใหญ่พัฒนา ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2566 ]18
14 ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำจากบ้านนายตะวัน เหลาเจริญ ถึงบ้านนายเหมือน ผสมสัตย์ หมู่ที่ 12 บ้านโนนสุวรรณพัฒนา ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2566 ]25
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำซอย บ้านครูปรีชา สงนอก ถึงโรงเย็บผ้า หมู่ที่ 11 บ้านโคกใหญ่พัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2566 ]23
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางปุ่น ถึงบ้านนายธนิต ทองดีนอก หมู่ที่ 12 บ้านโนนสุวรรณพัฒนา ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนแนดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงง [ 5 ก.ย. 2566 ]24
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการยกระดับถนน คอนกรีตเสริมเหล็กจากแยกโรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง หมู่ที่ 2 ถึงหน้าบ้านผู้ช่วยสมร หมู่ที่ 5 บ้านท่าวัด ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา [ 5 ก.ย. 2566 ]27
18 ประกาศราคากลางโครงการ ยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากแยกโรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง หมู่ที่ 2 ถึงหน้าบ้านผู้ช่วยสมร หมู่ที่ 5 บ้านท่าวัด ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2566 ]23
19 ประกาศราคากลางโครงการ ยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากแยกโรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง หมู่ที่ 2 ถึงหน้าบ้านผู้ช่วยสมร หมู่ที่ 5 บ้านท่าวัด ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2566 ]26
20 ประกาศราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางปุ่น ถึงบ้านนายธนิต ทองดีนอก หมู่ที่ 12 บ้านโนนสุวรรณพัฒนา ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดรรราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2566 ]29
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13