องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 183 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตจากแยกศาลากลางบ้านโสกแซง หมู่ที่ 8 เชื่อมระหว่างสายบ้านโคกน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 22 ก.ย. 2565 ]9
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิว ถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายสามแยกศาลปู่ตาบ้านโคกหนองแวง หมู่ที่ 2 ถึง สายบ้านโนนทัน หมู่ที่ 19 ตำบลคูขาด อำเภอคง หมู่ที่ 2 บ้านโคกหนองแวง ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมาด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ [ 22 ก.ย. 2565 ]7
3 ประกาศราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากแยกศาลากลางบ้านโสกแซง หมู่ที่ 8 เชื่อมระหว่างสายบ้านโคกน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา [ 21 ก.ย. 2565 ]9
4 ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวถนน แอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายสามแยกศาลปู่ตา บ้านโคกหนองแวง หมู่ที่ 2 ถึง สายบ้านโนนทัน หมู่ที่ 19 ตำบลคูขาด อำเภอคง หมู่ที่ 2 บ้านโคกหนองแวง ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา [ 21 ก.ย. 2565 ]6
5 ประกาศราคากลางต่อเติมกันสาดข้างหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกหนองแวง หมู่ที่ 2 ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2565 ]6
6 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีตเดิม สายบ้านโนนตาเถร- บ้านโสกแซง (ช่วงบ้านโคกใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 11 – บ้านโสกแซง หมู่ที่ 8) ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 9 ก.ย. 2565 ]9
7 ประกาศราคากลางซ่อมสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีตเดิม สายบ้านโนนตาเถร -สายบ้านโสกแซง (ช่วงบ้านโคกใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 11– บ้านโสกแซง หมู่ที่ 8) ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 ก.ย. 2565 ]10
8 ประกาศผู้ชนการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านนายภาสกรณ์ สีอ่อนนอก ถึง โรงเรียนบ้านโนนตาเถร บ้านตลาดโนนตาเถร หมู่ที่ 9 ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ส.ค. 2565 ]10
9 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านนายภาสกรณ์ สีอ่อนนอก ถึง โรงเรียนบ้านโนนตาเถร บ้านตลาดโนนตาเถร หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ส.ค. 2565 ]13
10 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเด็กเล่น (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกหนองแวง) ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2565 ]14
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ทับหน้าถนนเดิม เชื่อมยกระดับถนน สายกลางบ้าน ช่วงหน้าบ้านนางทองหยุ่น ทองดีนอก ออกไปศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 บ้านโกรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2565 ]56
12 ประกาศราคากลางสาธารณูปโภค โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก จากบ้านนางจวน บรรจงนอก หมู่ที่ 2 บ้านโคกหนองแวง ถึงแยกไปบ้านโสกแซง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2565 ]34
13 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น หมู่ที่ 9 บ้านตลาดโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2565 ]36
14 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ทับหน้าถนนเดิมเชื่อมยกระดับถนน สายกลางบ้าน ช่วงหน้าบ้านนางทองหยุ่น ทองดีนอก ออกไปศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 บ้านโกรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2565 ]38
15 ประกาศราคากลางโครงการปรับพื้นทาง ซ่อมแซมถนน วางท่อระบายน้ำในเขต อบต.โนนตาเถร จำนวน 3 จุด ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2565 ]38
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีต เชื่อมระหว่างตำบล สายบ้านโนนตาเถร ช่วงบ้านหนองม่วง หมู่ที่ 6 ถึงบ้านโนนน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2565 ]61
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการยกระดับถนนดินจากแยกสุดถนนคอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านท่าวัด เชื่อมต่อถนนลำห้วยวังหิน ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2565 ]35
18 ซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีต เชื่อมระหว่างตำบล สายบ้านโนนตาเถร ช่วงบ้านหนองม่วง หมู่ที่ 6 ถึงบ้านโนนน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะจง [ 27 พ.ค. 2565 ]40
19 ประกาศราคากลางโครงการยกระดับถนนดินจากแยกสุดถนนคอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านท่าวัด เชื่อมต่อถนนลำห้วยวังหิน ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ค. 2565 ]40
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบสระตะวันตก ถึงสาย- บ้านโนนตาเถร หมู่ที่ ๑ ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก [ 21 ธ.ค. 2564 ]50
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10