องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 236 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 [ 7 ธ.ค. 2566 ]0
2 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินจากสวนนางสมพร การบรรจง ถึงโคกดงเค็ง หมู่ที่ 7 บ้านหนองไผ่ ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ต.ค. 2566 ]8
3 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกสระหนองจะบก หมู่ที่ 7 บ้านหนองไผ่ ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา [ 30 ต.ค. 2566 ]9
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านครูปรีชา สงนอก ถึงสิ้นสุดถนน คอนกรีตหน้าโรงเย็บผ้า หมู่ที่ 11 บ้านโคกใหญ่พัฒนา ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2566 ]12
5 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านครูปรีชา สงนอก ถึงสิ้นสุดถนนคอนกรีตหน้า โรงเย็บผ้า หมู่ที่ 11 บ้านโคกใหญ่พัฒนา ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2566 ]12
6 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านครูปรีชา สงนอก ถึงสิ้นสุดถนนคอนกรีตหน้า โรงเย็บผ้า หมู่ที่ 11 บ้านโคกใหญ่พัฒนา ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2566 ]13
7 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านครูปรีชา สงนอก ถึงสิ้นสุดถนนคอนกรีตหน้า โรงเย็บผ้า หมู่ที่ 11 บ้านโคกใหญ่พัฒนา ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2566 ]11
8 ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำจากบ้านนายตะวัน เหลาเจริญ ถึงบ้านนายเหมือน ผสมสัตย์ หมู่ที่ 12 บ้านโนนสุวรรณพัฒนา ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2566 ]12
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำซอย บ้านครูปรีชา สงนอก ถึงโรงเย็บผ้า หมู่ที่ 11 บ้านโคกใหญ่พัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2566 ]15
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางปุ่น ถึงบ้านนายธนิต ทองดีนอก หมู่ที่ 12 บ้านโนนสุวรรณพัฒนา ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนแนดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงง [ 5 ก.ย. 2566 ]16
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการยกระดับถนน คอนกรีตเสริมเหล็กจากแยกโรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง หมู่ที่ 2 ถึงหน้าบ้านผู้ช่วยสมร หมู่ที่ 5 บ้านท่าวัด ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา [ 5 ก.ย. 2566 ]19
12 ประกาศราคากลางโครงการ ยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากแยกโรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง หมู่ที่ 2 ถึงหน้าบ้านผู้ช่วยสมร หมู่ที่ 5 บ้านท่าวัด ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2566 ]17
13 ประกาศราคากลางโครงการ ยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากแยกโรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง หมู่ที่ 2 ถึงหน้าบ้านผู้ช่วยสมร หมู่ที่ 5 บ้านท่าวัด ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2566 ]17
14 ประกาศราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางปุ่น ถึงบ้านนายธนิต ทองดีนอก หมู่ที่ 12 บ้านโนนสุวรรณพัฒนา ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดรรราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2566 ]19
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากนานายเหลือ ถึงลำห้วยปลาหมัน หมู่ที่ 9 บ้านตลาดโนนตาเถร ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2566 ]18
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายสามแยกบ้านนางหนูเรียน การบรรจง ถึงนานางบุญเจียง บุญวิจิตร หมู่ที่ 10 บ้านโนนน้อย ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ส.ค. 2566 ]20
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากสี่แยกลำห้วยวังหินไปนานางสาวรัตนา ทองดีนอก หมู่ที่ 5 บ้านท่าวัด ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ส.ค. 2566 ]18
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักสายกลางบ้านบริเวณบ้านนางบานชื่น ชัยชนะ ออกไป ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 บ้านโกรก ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ส.ค. 2566 ]17
19 ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักสายกลางบ้านบริเวณบ้านนางบานชื่น ชัยชนะ ออกไปศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 บ้านโกรก ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ส.ค. 2566 ]18
20 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากสี่แยกลำห้วยวังหินไปนานางสาวรัตนา ทองดีนอก หมู่ที่ 5 บ้านท่าวัด ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ส.ค. 2566 ]18
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12