องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
แผนงานกองการศึกษาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2567 ศพด.บ้านโคกหนองแวง [ 16 พ.ค. 2567 ]0
2 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2566 ศพด.อบต.โนนตาเถร [ 11 พ.ค. 2566 ]36
3 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2566 ศพด.บ้านโคกหนองแวง [ 11 พ.ค. 2566 ]5
4 แผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี ของ กองการศึกษา (2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 [ 17 มี.ค. 2566 ]22
5 แผนประจำปีงบประมาณ 2566 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ศพด.บ้านโคกหนองแวง [ 16 มี.ค. 2566 ]0
6 แผนประจำปีงบประมาณ 2566 ศพด.บ้านโคกหนองแวง [ 30 ก.ย. 2565 ]0
7 แผนประจำปีงบประมาณ 2566 ศพด.อบต.โนนตาเถร [ 30 ก.ย. 2565 ]36
8 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 ศพด.อบต.โนนตาเถร [ 2 มิ.ย. 2565 ]33
9 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 ศพด.บ้านโคกหนองแวง [ 25 พ.ค. 2565 ]29
10 แผนประจำปีงบประมาณ 2565 ศพด.บ้านโคกหนองแวง [ 27 ก.ย. 2564 ]33
11 แผนประจำปีงบประมาณ 2565 ศพด.อบต.โนนตาเถร [ 27 ก.ย. 2564 ]35
12 แผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี ของ กองการศึกษา (2566-2570) [ 20 ก.ค. 2564 ]33
13 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 ศพด.อบต.โนนตาเถร [ 5 ก.ค. 2564 ]36
14 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 ศพด.บ้านโคกหนองแวง [ 28 พ.ค. 2564 ]29
15 แผนประจำปีงบประมาณ 2564 ศพด.บ้านโคกหนองแวง [ 28 ก.ย. 2563 ]36
16 แผนประจำปีงบประมาณ 2564 ศพด.อบต.โนนตาเถร [ 25 ก.ย. 2563 ]31
17 แผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี กองการศึกษาฯ(2561-2565) [ 29 พ.ย. 2562 ]35
18 แผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (2561-2565) [ 26 ก.ย. 2562 ]38
19 แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา 5 ปี กองการศึกษาฯ (2561-2565) [ 12 มิ.ย. 2562 ]33