องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
แผนงานกองการศึกษาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 ศพด.อบต.โนนตาเถร [ 2 มิ.ย. 2565 ]2
2 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 ศพด.อบต.โนนตาเถร [ 27 ก.ย. 2564 ]1
3 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ศพด.อบต.โนนตาเถร [ 5 ก.ค. 2564 ]1
4 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 ศพด.อบต.โนนตาเถร [ 5 ก.ค. 2564 ]1
5 แผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี กองการศึกษาฯ(2561-2565) [ 29 พ.ย. 2562 ]1
6 แผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (2561-2565) [ 26 ก.ย. 2562 ]1
7 แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา 5 ปี กองการศึกษาฯ (2561-2565) [ 12 มิ.ย. 2562 ]1