องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
แผนดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 11 ต.ค. 2566 ]12
2 ประกาศแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]38
3 ประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) [ 11 เม.ย. 2565 ]36
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 13 ม.ค. 2565 ]114
5 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลื้องน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลางของทางราชการ ประจำปรงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]111
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 7 ก.ค. 2564 ]109
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) [ 8 เม.ย. 2564 ]170
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2563 [ 8 ต.ค. 2563 ]160
9 การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 3 ต.ค. 2561 ]108
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2561 [ 28 ก.ย. 2561 ]173
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 6 ต.ค. 2560 ]111
12 ประกาศแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 6 ต.ค. 2560 ]114
13 ประกาศแผนการดำเนินงาน อบต.โนนตาเถร ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 22 ก.ย. 2559 ]105
14 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2559 [ 19 พ.ย. 2558 ]104
15 บัญชีสรุปแผนการดำเนินงานประจำปี 2559 [ 19 พ.ย. 2558 ]101
16 ประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559 [ 19 พ.ย. 2558 ]162
17 รายละเอียดแผนการดำเนินงานประจำปี 2558 [ 26 พ.ค. 2558 ]163
18 บัญชีโครงการ กิจกรรม งบประมาณ ประจำปี 2558 [ 26 พ.ค. 2558 ]163
19 แผนดำเนินการประจำปี2556 [ 1 ก.ย. 2557 ]114
20 แผนดำเนินการประจำปี 2557 [ 1 ก.ย. 2557 ]169