องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 53 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) 1 ต.ค. - 31 มี.ค. 2566) [ 24 เม.ย. 2566 ]5
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 2566 [ 20 ต.ค. 2565 ]8
3 รายงายผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2565 [ 20 ต.ค. 2565 ]5
4 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 12 ต.ค. 2565 ]6
5 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 12 ต.ค. 2565 ]6
6 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 12 ต.ค. 2565 ]13
7 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่ววนตำบล [ 12 ต.ค. 2565 ]11
8 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) [ 2 พ.ค. 2565 ]74
9 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) [ 2 พ.ค. 2565 ]71
10 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]92
11 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2564 [ 18 ก.พ. 2565 ]86
12 รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมและศึกษาดูงาน ตำบลโนนตาเถร [ 18 ก.พ. 2565 ]78
13 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2565 [ 25 ม.ค. 2565 ]5
14 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]76
15 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]124
16 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]67
17 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษาฯ ระดับต้น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]65
18 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]69
19 ประกาศ ก.อบต.จ.นม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการฯ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2564 [ 15 ก.ค. 2564 ]89
20 ประกาศ ก.อบต.จ.นม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการฯ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2564 [ 9 ก.ค. 2564 ]86
 
หน้า 1|2|3