องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 59 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หลักเกณฑ์การสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษ 2567 [ 16 ต.ค. 2566 ]4
2 หลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรพนักงานส่วนตำบล 2567 [ 16 ต.ค. 2566 ]3
3 นโยบายทรัพยากรบุคคล 2567 [ 16 ต.ค. 2566 ]3
4 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 2567 [ 16 ต.ค. 2566 ]2
5 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 2567 [ 16 ต.ค. 2566 ]2
6 นโยบายไม่รับของขวัญ 2567 [ 16 ต.ค. 2566 ]3
7 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) 1 ต.ค. - 31 มี.ค. 2566) [ 24 เม.ย. 2566 ]29
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 2566 [ 20 ต.ค. 2565 ]32
9 รายงายผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2565 [ 20 ต.ค. 2565 ]28
10 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 2566 [ 12 ต.ค. 2565 ]30
11 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 2566 [ 12 ต.ค. 2565 ]30
12 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2566 [ 12 ต.ค. 2565 ]38
13 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่ววนตำบล 2566 [ 12 ต.ค. 2565 ]39
14 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) [ 2 พ.ค. 2565 ]105
15 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) [ 2 พ.ค. 2565 ]97
16 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]120
17 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2564 [ 18 ก.พ. 2565 ]110
18 รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมและศึกษาดูงาน ตำบลโนนตาเถร [ 18 ก.พ. 2565 ]100
19 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2565 [ 25 ม.ค. 2565 ]29
20 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]101
 
หน้า 1|2|3