องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ อบต.โนนตาเถร ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 18 พ.ค. 2565 ]25
2 ประกาศ อบต.โนนตาเถร ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 18 พ.ค. 2565 ]6
3 ประกาศประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น 2565 [ 10 พ.ค. 2565 ]9
4 ประกาศประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น 2565 [ 10 พ.ค. 2565 ]9
5 ประกาศ อบต.โนนตาเถร ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 25 ม.ค. 2565 ]34
6 ประกาศ ก.ถ.ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น 2565 [ 21 ม.ค. 2565 ]9
7 พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม 2562 [ 18 ม.ค. 2565 ]3