องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 36 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 [ 19 พ.ค. 2565 ]71
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2565 [ 7 มี.ค. 2565 ]72
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) [ 29 มิ.ย. 2564 ]73
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 5/2564 [ 29 มิ.ย. 2564 ]77
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2563 [ 8 ธ.ค. 2563 ]75
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2563 [ 30 ก.ค. 2563 ]77
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563 [ 8 พ.ค. 2563 ]73
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2563 [ 14 ก.พ. 2563 ]76
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 17 มิ.ย. 2562 ]83
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 (เพิ่มเติมฉบับที่ 7) [ 29 พ.ค. 2562 ]128
11 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ปีงบประมาณ 2561 (รอบเดีอนตุลาคม 2562) [ 11 ต.ค. 2561 ]125
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปี (พ.ศ.2561-2564) [ 28 ต.ค. 2560 ]74
13 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน [ 28 ต.ค. 2559 ]79
14 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น [ 28 ต.ค. 2559 ]83
15 ยุทธศาสตร์ อปท. [ 28 ต.ค. 2559 ]122
16 ส่วนที่ 4 การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ [ 28 ต.ค. 2559 ]74
17 ส่วนที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนา [ 28 ต.ค. 2559 ]77
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปี (พ.ศ.2561-2564) [ 28 ต.ค. 2559 ]75
19 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 28 ต.ค. 2559 ]79
20 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) [ 19 พ.ค. 2559 ]74
 
หน้า 1|2