องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2559-2563) [ 26 พ.ค. 2558 ]132
2 แผนยุทธศาสตร์ ยท.02 (พ.ศ.2559-2563) [ 26 พ.ค. 2558 ]118
3 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ ยท.04 (พ.ศ.2559-2563) [ 26 พ.ค. 2558 ]122
4 ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2559-2563) [ 26 พ.ค. 2558 ]123
5 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา [ 24 พ.ย. 2554 ]133